Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

De GRIP-app: van grote waarde voor de behandeling van cliënten met agressieproblemen

    Agressie en vermogen

24-11-2020

De GRIP-app is ontwikkeld door Larissa Hoogsteder (hoofd behandelzaken de Waag) en Joan van Horn (hoofd onderzoeksafdeling de Waag). De innovatieve app is in gebruik bij de Waag sinds 2017 en bedoeld als hulpmiddel voor cliënten met agressieproblematiek. Cliënten kunnen de app op hun mobiel downloaden en dagelijks gebruiken. Momenteel zijn Hoogsteder en Van Horn bezig om de app verder te ontwikkelen.

‘Veel cliënten van de Waag herkennen hun oplopende stress of boosheid niet,’ vertelt Larissa Hoogsteder. ‘De GRIP-app geeft inzicht in de manier waarop iemand hiermee omgaat.’ ‘Dat gebeurt door middel van een borstband met een sensor die stress op basis van hartritmes en boosheid door middel van stemverheffingen meet,’ vult Joan van Horn aan. ‘Als er sprake is van oplopende stress of boosheid krijgt de cliënt een seintje op zijn mobiel en kan hij een interventie doen, zoals een spelletje of een ademhalingsoefening. Tegelijkertijd heeft de behandelaar toegang tot deze informatie via een dashboard.’

Hoe waardevol dit inzicht is, blijkt uit de ervaringen van de gebruikers van de app. Zo loopt er op vier vestigingen van de Waag een onderzoek naar de doeltreffendheid van de app bij cliënten met een behandeling tegen huiselijk geweld. Een van de deelnemers vertelde dat hij door de borstband een stuk alerter was geworden om zich in te houden. ‘Je wil natuurlijk niet dat die band gaat piepen,’ meende hij. Ook had hij het idee dat hij zijn lichamelijke signalen beter en sneller herkende. Hij vond het gebruik van de borstband zelfs zo handig dat hij vroeg of hij die na het onderzoek mocht houden.

Larissa Hoogsteder en Joan van Horn zijn op dit moment bezig om de GRIP-app verder te verfijnen. ‘Het gebruik van de app heeft een tijdje stilgelegen,’ legt Van Horn uit. ‘Dat had verschillende oorzaken. Een ervan was dat we alleen een iOS-versie konden aanbieden terwijl de meeste van onze cliënten een smartphone met een Android-besturingssysteem hebben. Inmiddels is de Android-versie gereed, dus dat is een waardevolle aanvulling,’ zegt Joan van Horn. ‘Een ander probleem was dat de aanschaf van de borstbanden duur is. Gelukkig kunnen we nu vanuit het innovatiebudget meer borstbanden kopen,’ vertelt Hoogsteder. ‘We willen nu ook meer investeren in begeleiding over de mogelijkheden van de app aan onze behandelaren.’

‘We zijn ook de functionaliteit van de app aan het doorontwikkelen’, vertelt Joan van Horn. ‘We willen het mogelijk maken dat een cliënt in een grafiek kan zien wat per dag of per week de gemiddelde stressscore was. Cliënten hebben tijdens een pilotonderzoek aangegeven dat ze hier behoefte aan hebben.’  We willen cliënten daarnaast graag de mogelijkheid geven om te kunnen rapporteren hoe ze zich zelf voelen als er hoge stress wordt waargenomen.’ Volgens Hoogsteder en Van Horn is het belangrijk dat er in de toekomst zoveel mogelijk cliënten gebruik zullen maken van de GRIP-app. ‘Wij zijn overtuigd van de grote meerwaarde ervan bij de behandeling. Ook al draag je de borstband beperkt, dan nog heb je er profijt van. Het is een hele goede ondersteuning bij de bewustwording van onze cliënten, maar het helpt ook behandelaars, je weet dan immers beter of er sprake is van chronische stress,’ zegt Larissa Hoogsteder. De app is innovatief en stimuleert. Ik denk dat die over een tijdje niet meer uit de behandeling weg te denken is.’ Joan van Horn beaamt dat. ‘Wij geloven in deze app,’ zegt ze. 

Het onderzoek naar de GRIP-app loopt nog en er worden nog proefpersonen gezocht. Aanmelden kan via onderzoekGRIP@dewaagnederland.nl

Nieuws

Soortgelijke berichten