Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Nieuwe groepsmodule voor winkeldievegges

    Agressie en vermogen

20-09-2018

Onlangs is er een groepsbehandeling voor winkeldievegges toegevoegd aan de zorglijn Agressie en Vermogen. Nyomi Cairo en Loes Stockmann, beide behandelaren van de Waag Rotterdam, hebben de module samen ontwikkeld met ondersteuning van de afdeling behandelzaken van de Waag. Binnenkort volgt ook ondersteuning via een blended care aanbod. ‘Wij merkten dat er veel winkeldievegges werden aangemeld bij de Waag. Ook hoorden we van de reclassering dat er behoefte was aan een behandeling voor deze vrouwen,’ vertelt Nyomi Cairo.

‘Vanwege die signalen zijn we een module gaan ontwikkelen die bedoeld is als aanvulling op het individuele zorgprogramma Vermogen. Het doel van de behandeling is dat de vrouwen stoppen met stelen.’ De behandelaren zijn momenteel bezig met het samenstellen van een groep, die doorgaans uit zes vrouwen bestaat. Het gaat om een zogenaamde gesloten groep; dat betekent dat er na de start geen cliënten meer worden toegelaten. De vrouwen die meedoen zijn heel verschillend: ‘Het valt me steeds op hoe uiteenlopend ze zijn,’ vertelt Cairo. ‘Ze plegen allemaal winkeldiefstallen maar wel om andere redenen. Er zitten vrouwen bij die spullen ontvreemden omdat ze ADHD hebben en die hun impulsen niet kunnen beheersen of die het voor de kick doen, maar ook vrouwen die nauwelijks geld hebben en stelen om hun kinderen eten te kunnen geven. Binnen de groep kunnen ze over hun ervaringen praten. Het delen van deze ervaringen heeft een grote meerwaarde voor de behandeling. Het geeft inzicht in hun eigen gedrag. Ze stellen zichzelf vragen als: waarom steelt de één vanwege financiële problemen en de ander vanwege emotionele problemen?’ De behandeling bestaat uit 11-wekelijkse sessies en één terugkomsessie, legt Cairo uit. Ze vertelt: ‘De vrouwen krijgen een werkboek waarin ze opdrachten uitvoeren en een delictketen uitwerken. Zo worden ze zich bewuster van hun risicosituaties; van de triggers en niet-helpende gedachten. De delictketen moeten ze presenteren aan iemand uit hun netwerk. De presentatie is meestal een moeilijk moment omdat de vrouwen hun gedrag vaak geheimhouden voor hun omgeving. Juist door die geheimhouding blijft het in stand, vandaar dat ze moeten leren om er open over te zijn.’ De terugkomsessie staat een maand na de laatste sessie gepland. ‘Dan bespreken we of het gelukt is om geen diefstallen meer te plegen. Er zijn inderdaad vrouwen die dat lukt, maar er zijn er ook die terugvallen. De meeste vrouwen stelen al jaren en hun gedrag is hardnekkig. Dan bespreken we de terugval en hoe ze daarmee om moeten gaan. Het gaat er uiteindelijk om dat ze zich bewust worden van hun delictgedrag,’  zegt Cairo.

De groep wordt op dit moment bij de Waag in Rijnmond aangeboden. Andere Waag-vestigingen zullen volgen. Lees hier ook het factsheet voor de groepsmodule voor winkeldievegges

Nieuws

Soortgelijke berichten