Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

TOPGGz-keurmerk aan de Waag voor de zorglijn Agressie en Vermogen

    Agressie en vermogen

20-10-2020

Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) heeft op 12 oktober het TOPGGz-keurmerk toegekend aan de Waag voor de zorglijn Agressie en Vermogen, onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten. De Waag mag de komende vier jaar het keurmerk voeren voor de gehele zorglijn Agressie en Vermogen, waarbinnen diverse hoogspecialistische zorgprogramma’s (waaronder TOPZORG) worden aangeboden. Als organisatie zijn wij enorm trots op deze erkenning.

TOPGGz-keurmerk
De Waag, zorglijn Agressie en Vermogen, heeft het TOPGGz-keurmerk verworven omdat wij konden aantonen dat we hoogspecialistische cliëntenzorg combineren met het ontwikkelen van innovatieve behandelmethoden en testinstrumenten, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Verder konden we laten zien welk cliëntgebonden onderzoek er de laatste jaren is verricht, dat hier voldoende publicaties over zijn verschenen en dat onze aangeboden behandelmethodieken in voldoende mate zijn geborgd, structureel worden onderhouden en verbeterd.
 
TOPGGz-afdelingen (expertisecentra) bieden een nieuw perspectief op herstel voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Erkenning en stimulans
Het keurmerk is een erkenning voor hetgeen we al met elkaar hebben neergezet, vormt een stimulans om onze zorgprogramma’s verder te vernieuwen met wetenschappelijke onderbouwing (en indien passend uit te breiden) en om onderzoek te blijven doen naar de doelmatigheid. Door het keurmerk kunnen onze cliënten erop vertrouwen dat wij onze risicotaxatie, diagnostiek en behandelingen optimaal en volgens de meest recente inzichten uitvoeren en dat we hiervoor inmiddels een mooie stevige basis hebben gecreëerd. 

Wat doet de Stichting TOPGGz?
TOPGGz staat voor hoogspecialistische patiëntenzorg in combinatie met de ontwikkeling van het vakgebied. Hoogspecialistische ggz beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren. Op zo’n manier dat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben én voor professionals (behandelaars/verwijzers) transparant, toegankelijk, (kosten)effectief en beschikbaar is en voldoet aan inzichtelijke en hoogwaardige kwaliteitscriteria. Hiermee beoogt TOPGGz een impuls te geven aan kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz. De stichting bestaat inmiddels 12 jaar. Er zijn 22 lidinstellingen met daar binnen 47 TOPGGz-afdelingen. Meer informatie over TOPGGz is te vinden op www.topggz.nl.

Nieuws

Soortgelijke berichten