Terug naar overzicht

Sprekers De Forensische Zorgspecialisten op het IAFMHS congres 12 - 14 juni 2018

    Congressen en evenementen

05-04-2018

Op het IAFMHS congres in Antwerpen op 12-14 juni aanstaande, zullen collega’s Wineke Smid (onderzoek) en Jan Willem van den Berg (psychotherapie), samen met hun Vlaamse collega Kasia Uzieblo, een symposium verzorgen over zedendelinquenten.

Wineke Smid zal iets vertellen over haar nieuwe theoretische model over het ontstaan van seksuele deviantie en seksueel delictgedrag. Jan Willem van den Berg geeft uitleg over de netwerk-analyse die hij heeft gedaan met de Stable-2007. Door die analyse wordt de onderlinge samenhang tussen de dynamische risicofactoren duidelijk in beeld gebracht. Kasia Uzieblo geeft een presentatie over de relatie tussen psychopathie en deviante seksuele fantasieën en de verschillen daarin tussen mannen en vrouwen.

Nienke Verstegen presenteert samen met een collega uit de Van Mesdag Kliniek de resultaten van het onderzoek dat in opdracht van KFZ is gedaan over slachtoffers. Ruim 50 casussen zijn verzameld waarin de kliniek contact heeft gehad met de slachtoffers of nabestaanden van het indexdelict. Het doel hiervan is onderzoeken of de eerder opgestelde richtlijn voor forensisch netwerkbegeleiders bruikbaar is in de praktijk en waar deze eventueel moet worden bijgesteld.

Ook zal er een symposium verzorgd worden over stalking door de Australische onderzoekster Troy McEwan van het Centre for Behavioural Science van de Swinburne University of Technology & Forensicare in Melbourne. Zij heeft de afgelopen 5 jaar onder andere onderzoek gedaan naar risicotaxaties, psychologische en psychiatrische stoornissen, behandeling en recidive van stalkers. In samenwerking met collega’s Vivienne de Vogel (onderzoek) en Lianne Harder (PID/onderzoek) heeft zij nu dossieronderzoek gedaan naar stalkers die bij de Waag worden behandeld. Informatie over bijvoorbeeld demografische, criminologische en psychologische kenmerken, stalkgedrag, slachtofferkenmerken en eventuele recidive is verzameld. Eenzelfde onderzoek is gedaan bij de Nederlandse politie. De eerste resultaten van beide studies zullen op het IAFMHS congres gepresenteerd worden.

Klik hier voor meer informatie over het congres.

Nieuws

Soortgelijke berichten