Terug naar overzicht

De Waag start met FAST

    Jeugd

23-11-2016


Per 1 januari 2017 zal op iedere Waag-vestiging Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) worden aangeboden. Vanaf deze datum stopt de Waag met MST-behandelingen die dan vervangen worden door FAST. De gezinnen en verwijzers zijn hier al eerder over op de hoogte gesteld. Ook worden er vanaf 23 november geen MST-behandelingen meer gestart, maar krijgen gezinnen vanaf dat moment FAST aangeboden.

De Waag stopt – naast organisatorische overwegingen - met MST, omdat FAST qua behandeling beter aansluit bij de complexe forensische doelgroep van de Waag. FAST is een outreachende behandeling die de duur en frequentie afstemt op het risicoprofiel van de jongere en waarbij systeemtherapie gecombineerd wordt met cognitieve gedragstherapie. Ook is het mogelijk om de jongere in combinatie met de gezinsgerichte aanpak individueel te behandelen. Hierdoor wordt er voldoende gewerkt aan risicovolle kindfactoren die sterk correleren met recidive.

Nieuws

Soortgelijke berichten