Terug naar overzicht

Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) ‘Een intensief, outreachend en flexibel programma voor antisociale jongeren’

    Jeugd

04-11-2016

In juni 2016 is bij de Waag een pilot van de FAST-behandeling gestart. FAST staat voor Forensische Ambulante Systeem Therapie. De doelgroep zijn meisjes en jongens van 12 tot 18 jaar die matig tot ernstig antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het belangrijkste doel van de behandeling is het verminderen van recidive en (dreigend) delictgedrag, en het voorkomen van uithuisplaatsing.

Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken Jeugd en Jongvolwassenen bij de Waag, maakt deel uit van de projectgroep die de behandeling initieerde. Ze legt uit dat FAST een flexibel programma is met een goede theoretische onderbouwing. Ze vertelt: ‘Wij hebben FAST ontwikkeld omdat we behoefte hebben aan een programma dat goed aansluit bij de forensische doelgroep. Uit wetenschappelijk inzichten blijkt dat een systeemgerichte aanpak in combinatie met de behandeling van individuele risicofactoren bij deze doelgroep het meest effect heeft. Zo kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn dat jongeren werken aan een verbeterde impulscontrole, emotieregulatie en behandeld worden wegens ADHD. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat conflicten binnen het gezin afnemen. Om opvoeder(s) hier belangrijke handvatten voor mee te geven, wordt er gebruik gemaakt van interventies uit de methode Nieuwe Autoriteit (Geweldloos verzet). Ook is FAST geschikt voor jongeren met ASS, dit is een aanwinst omdat we hier tot voor kort geen goed aanbod voor hadden. FAST is gebaseerd op het RNR-model, dit betekent dat de duur en intensiteit van de behandeling wordt afgestemd op de ernst van de problematiek. Verder richt de behandeling zich op de systemische en individuele risicofactoren die binnen het gezin en bij de jongere aan de orde zijn. Ook wordt er goed bekeken welke interventies aansluiten bij het gezin en de jongere.’

Ad van Duijne is als programmaverantwoordelijke betrokken bij de pilot van FAST op de vestiging van de Waag Den Haag. Daar stuurt hij een FAST-team van vijf behandelaars aan. Hij is erg enthousiast over zijn ervaringen met de behandeling tot nu toe. ‘FAST is outreachend en gericht op de factoren die recidive veroorzaken. Het bestaat zowel uit gezinsinterventies als individuele interventies. Voor het behandelen van individuele risicofactoren kunnen we verschillende modules inzetten, zoals bijvoorbeeld ARopMaat, een behandeling tegen agressief gedrag. Op deze manier zijn we heel flexibel en leveren we echt maatwerk. We merken dat deze aanpak aanslaat; zowel bij jongeren als bij hun ouders, die ook bij de behandeling betrokken worden en het fijn vinden dat wij naast de gezinsgerichte interventies heel doeltreffend met hun kinderen aan de slag gaan.’

Ad van Duijne: ‘We beginnen de behandeling meestal heel intensief om zo aan te sluiten bij het hoge recidiverisico van de jongere. Ook kun je zo gemakkelijker motiveren en een behandelrelatie opbouwen. Als er veranderingen zichtbaar zijn en het risico op recidive afneemt, gaan we ons richten op afbouwen.’ Afhankelijk van wat de jongere nodig heeft, kan een behandeling tussen de drie maanden en een jaar duren - een uitzondering daargelaten.’

Ook verwijzers blijken tot nu toe warm te lopen voor FAST, want hoewel het nu nog om een pilot gaat, is de belangstelling groot ‘Het aantal behandelingen is snel gestegen sinds we hier met de pilot zijn begonnen. Het loopt eigenlijk storm,’ zegt Van Duijne.

‘Natuurlijk moet er nog onderzoek naar de effectiviteit van FAST worden gedaan, maar ik kan wel zeggen dat ik het een aanwinst voor het jeugdaanbod van de Waag vind,’ meent hij.

Larissa Hoogsteder zegt daar tot slot over. ‘Het unieke aan FAST is dat we nu verschillende onderdelen die binnen de forensische behandeling veelbelovend blijken te zijn, samen hebben gebracht. Aangezien FAST uitgaat van de RNR-principes - die binnen de forensische doelgroep effectief blijken te zijn - zijn we ook nog eens in staat om echt maatwerk te kunnen leveren.'

De FAST-behandeling in het kort:
-een intensieve, outreachende behandeling, waarbij zowel de jongere als de opvoeders meerdere keren per week contact hebben met de behandelaar;
-zorg op maat met oog voor de psychiatrische problematiek;
-maakt gebruik van de methode Nieuwe Autoriteit om antisociaal en agressief gedrag te stoppen;
-grijpt in op verschillende systemische en individuele risicofactoren;
-richt zich op beschermende factoren (o.a. het verkrijgen van een meer steunend netwerk, het verbeteren van het contact tussen de jongere en de opvoeder);
-aanbod sluit aan bij de hulpvraag en duurt niet langer dan nodig;
-staat voor het realiseren van intensieve samenwerking met de omgeving van het gezin, zoals onderwijs-instellingen, politie en buurtwerk.
-wordt vanaf 1 januari 2017 op elke vestiging van de Waag aangeboden.

Lees ook het factsheet voor verwijzers van FAST. Klik hierom de pdf te downloaden.

Nieuws

Soortgelijke berichten