Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Pas op je grens erkend

    Jeugd

23-10-2017

Het zorgprogramma ‘Pas op je grens’ van de Waag is erkend. De Erkenningscommissie Justitiële Interventies heeft het programma beoordeeld als ‘goed onderbouwd’ op 27 september 2017. De erkenning geldt voor 5 jaar. ‘Pas op je grens’ is ontwikkeld voor mannen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB) die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen en een matig of hoog recidiverisico hebben.


Het doel van ‘Pas op je grens’ is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te stoppen en om de kans op recidive in de toekomst te verlagen. Het zorgprogramma bestaat uit een individuele behandeling, maar onderdelen van de kernmodule kunnen ook in groepsverband worden aangeboden. Het programma maakt gebruik van cognitieve gedragstherapie in combinatie met een systeemgerichte aanpak.  De duur ervan is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en varieert van 9 maanden tot maximaal 1,5 jaar.
‘Pas op je grens is door de Waag ontwikkeld in samenwerking met Trajectum, een organisatie die zich toelegt op de behandeling van mensen met LVB,’ vertelt Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken bij de Waag die tijdens de ontwikkeling samenwerkte met behandelaar van de Waag Willemijn van der Bijl. ‘We hebben dat kunnen doen dankzij een subsidie van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). We hebben nu een programma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag dat voldoet aan de laatste wetenschappelijke inzichten. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de problematiek en leerstijl van de doelgroep. Zo hebben we de modules in simpele taal opgesteld. We gebruiken praatplaten met tekeningen om de behandelgesprekken te ondersteunen, het vlaggensysteem en we doen veel praktische oefeningen in de behandeling.’ ‘Pas op je grens’ wordt op alle vestigingen van de Waag aangeboden.

Nieuws

Soortgelijke berichten