Terug naar overzicht

Pilot FAST bij de Waag Haarlem en Den Haag

    Jeugd

28-06-2016

Op 6 juni jongstleden is bij de Waag Haarlem en Den Haag een pilot gestart met de behandeling FAST. FAST staat voor Forensische Ambulante Systeem Therapie en is bestemd voor meisjes en jongens van 12 tot 18 jaar die (ernstig) antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het gaat om jongeren met een matig of hoog recidiverisico. Het primaire doel van FAST is tweeledig. Enerzijds gaat het om het verminderen of stoppen van de ernstige gedragsproblemen waarmee de jongere is aangemeld om zo uithuisplaatsing of schooluitval te voorkomen. Dit door zowel aan de individuele risicofactoren als de gezinsfactoren te werken. Anderzijds dient de (kans op) recidive van probleem- en delictgedrag te zijn verminderd.

De duur en intensiteit van het programma is afgestemd op de problematiek van de jongeren en het gezin. FAST is ontwikkeld op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en biedt de mogelijkheid om een extra behandelaar in te zetten voor het aanpakken van de individuele risicofactoren.

Het behandelteam van FAST heeft een unieke samenstelling. Het bestaat uit ervaren behandelaren met kennis van systeemgericht werken, cognitieve gedragstherapie en de methode geweldloos verzet. Een deel van het team is tevens toegerust in het behandelen van trauma’s en problematisch middelenmisbruik. Ook is er een kinder- en jeugdpsychiater aan ieder team verbonden

Per 1 januari 2017 zal FAST op alle vestigingen van de Waag worden aangeboden.

Download via deze link het Factsheet voor verwijzers van FAST

Nieuws

Soortgelijke berichten