Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Veelbelovende procesevaluatie Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag Jeugd

    Jeugd

13-12-2018

Anne Stuij –  onlangs afgestudeerd als forensisch orthopedagoog  aan de Universiteit van Amsterdam – liep voor haar masteronderzoek het afgelopen jaar stage bij de Waag Leiden. In het kader daarvan voerde ze een procesevaluatie uit voor het nieuwe jeugdprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (kortweg SGG-Jeugd). Dit zorgprogramma is ontwikkeld door de Waag, samen met Accare.   

‘Ik heb onderzocht in hoeverre deze behandeling programma integer wordt uitgevoerd door behandelaren van de Waag en of er na twee maanden al resultaten te zien zijn in het gedrag van de jongeren,’ legt ze uit. ‘Om mijn onderzoekvraag te kunnen beantwoorden heb ik alle cliënten benaderd die deze behandeling bij de Waag volgden op het moment van onderzoek. Dat waren 23 jongens tussen de 12 en 21 jaar, van wie er uiteindelijk 20 wilden meewerken. Zowel de jongeren als hun behandelaars moesten vervolgens in twee maanden tijd op drie momenten verschillende vragenlijsten invullen. Ik had veel contact met de jongeren in Leiden, dat was erg leuk. Ook was het fijn dat de behandelaars mee wilden werken.’ Nadat alle data verzameld was, maakte zij analyses. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat op het eerste meetmoment de jongeren vonden dat gemiddeld 91% van de behandeling goed werd uitgevoerd. Bij de behandelaren was dat gemiddeld 85%. ‘De ondergrens voor een integer programma is 80%, dat betekent dat het zorgprogramma programma integer werd uitgevoerd. Ook bij het tweede meetmoment bleven beide groepen dik boven de gestelde drempel,’ vertelt Stuij. ‘Ik heb ook naar de doeltreffendheid gekeken. Op een schaal van 1 tot 10 beoordeelden de jongeren diverse subdoelen, zij gaven zichzelf op het eerste meetmoment gemiddeld genomen een 7,5 en daarna een 8,5. Het verschil was een significant, groot effect. Ze vonden dus dat ze in twee maanden tijd flink vooruitgegaan waren. De behandelaren dachten hier niet hetzelfde over, zij gaven de jongeren op het eerste moment een 6.2 en daarna een 6.8. Ook deze vooruitgang was significant, maar met een klein effect. Ze namen dus een veel minder grote vooruitgang waar. Niettemin, zagen ook zij verbetering.’ Anne Stuij: ‘Om het heel kort te zeggen: de conclusie van mijn onderzoek is dat het SGG-Jeugd programma integer wordt uitgevoerd en dat het al binnen twee maanden positieve effecten laat zien. In geen enkel geval heeft het zorgprogramma geresulteerd in negatieve gevolgen voor het seksueel grensoverschrijdend gedrag.’ Volgens Anne Stuij is dit een hoopvol resultaat dat een bijdrage biedt voor het verder ontwikkelen van effectieve interventies voor jeugdige zedendelinquenten.

De behandeling SGG Jeugd wordt op alle vestigingen van de Waag aangeboden.  

Nieuws

Soortgelijke berichten