Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Zorgaanbieders tevreden over vonnis kort geding Regio Gooi en Vechtstreek

    Jeugd

01-12-2020

Zorgaanbieders Youké, Levvel, Pluryn groep, ’t Kabouterhuis en de Waag zijn tevreden met de uitspraak van de rechter. Op 2 november zijn betrokken zorgaanbieders naar de rechter gestapt omdat zij onder de nieuwe inkoopvoorwaarden van de Regio Gooi en Vechtstreek (2021 en verder) de behandeling voor kinderen en jongeren in de betreffende gemeenten niet langer kunnen voortzetten. Met het vonnis kunnen gemeenten en zorgaanbieders een nieuwe start maken. 

Tarieven niet goed onderbouwd
De rechter geeft zorgaanbieders voor een belangrijk deel gelijk. De rechter vindt dat de Regio Gooi en Vechtstreek de geldende tarieven, ondanks kostprijsonderzoek, onvoldoende heeft onderbouwd. Gezien de complexe materie, kon de rechter niet vaststellen of de tarieven reëel zijn. Dat was ook niet  de verwachting. Het vonnis geeft wel een aantal aanwijzingen om in de tarieven rekening te houden met het verschil in complexiteit van de problematiek en de bijbehorende behandelingen.  

Verbod op gebruik vastgestelde tarieven
De rechter legt een verbod op aan de Regio Gooi en Vechtstreek en gemeenten om de vastgestelde tarieven voor het hoofdperceel ‘Ambulant’ waaronder ambulante Jeugdhulp, ambulante Jeugd GGZ en forensische jeugdzorg te hanteren. Het verbod geldt tot de Regio een adequate onderbouwing heeft dat de tarieven voldoen aan de Jeugdwet of tot de partijen een andere oplossing bereiken. 

Samen komen tot reële tarieven
De zorgaanbieders willen samen met de gemeenten tot reële tarieven komen. Partnerschap en samenwerking staan daarbij voorop. De zorgaanbieders hebben de verantwoordelijk wethouder voorgesteld om op korte termijn met de bestuurders in overleg te gaan. 

Nieuws

Soortgelijke berichten