Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Artikel - Alliance and adherence in a systemic therapy

    Publicaties

20-07-2018

Het toepassen van de RNR-principes in ambulante forensische behandelingen gebeurt steeds vaker. In onderzoek wordt veel aandacht besteed aan het risico-principe en het need-principe, maar minder aan het responsiviteitsprincipe. Een belangrijk aspect van responsiviteit is de behandelrelatie en de treatment adherence. In Nederland is hier voor het eerst op grote schaal onderzoek naar gedaan bij MST-jongeren en hun familie.

Samenvatting.
De cliënt-therapeut behandelrelatie speelt een belangrijke rol om te komen tot een effectieve behandeling. Er is op dit gebied echter relatief weinig bekend over de behandelrelatie in familie en systemische behandelingen. Daarnaast zijn er weinig longitudinale onderzoeken gedaan naar de behandelrelatie en hoe deze samenhangt met andere proces variabelen, zoals de mate waarin de behandelaar het behandelprotocol volgt (treatment adherence). Verwacht werd dat de behandelrelatie en adherence elkaar in de loop van de behandeling beïnvloeden. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 1970 jongeren en hun familie die Multisystemic Therapy (MST) volgden. Er werd een aantal cliëntkenmerken meegenomen als moderator (demografische kenmerken, type en ernst van het probleemgedrag en kader van behandeling). De behandelrelatie gemeten in een maand voorspelde adherence in de volgende maand. Wat betreft adherence, deze voorspelde de behandelrelatie in de opvolgende maand enkel gedurende de middelste gedeelte van de behandeling. De resultaten werden niet gemodereerd door cliënt kenmerken. Geconcludeerd kan worden dat behandelrelatie en adherence elkaar versterken gedurende de behandeling. Ofschoon de behandelrelatie de ontwikkeling van adherence faciliteert, werkt het ook zo dat adherence de behandelrelatie verdiept en bestendigt, ongeacht het type cliënt.

Aurelie M.C. Lange, Rachel E.A. van der Rijken, Marc J.M.H. Delsing, Jan J.V. Busschbach, Joan E. van Horn & Ron H.J. Scholte (2017). Alliance and adherence in a systematic therapy. Child and Adolescent Mental Health 22 (3), 148–154

Nieuws

Soortgelijke berichten