Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Agressie en vermogen

Behandeling voor agressiemisdrijven en vermogensmisdrijven voor volwassenen

Agressiemisdrijven kunnen bijvoorbeeld voorkomen bij een ruzie op straat, in het verkeer of tijdens het uitgaan. Vermogensmisdrijven zijn onder andere diefstal of roofoverval. Bij de meeste behandelingen voor agressiemisdrijven en vermogensmisdrijven kijken we altijd eerst naar de oorzaken van het gedrag. We passen de behandeling daar op aan. Een behandeling op maat noemen we dat. Zo zullen sommige mensen in de behandeling leren om hun woede of impulsen te beheersen. Anderen hebben misschien een probleem met drugs en moeten dat aanpakken.

Zorgprogramma's

Bij de Waag werken wij met zorgprogramma’s. Dat kun je zien als een soort gereedschapskist met heel gerichte behandelingen voor bepaalde problemen. Bij de zorgprogramma’s zijn er aparte groepen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Welk zorgprogramma je ook volgt, een behandeling bij de Waag is altijd maatwerk.

Behandeling bij agressiemisdrijven

We onderzoeken altijd hoe het komt dat iemand zich agressief gedraagt en passen daar de behandeling op aan. Veel cliënten worden snel agressief, ze hebben een 'kort lontje'. Soms komt dit doordat ze nooit anders hebben geleerd. Soms komt dit doordat ze aldoor erg waakzaam zijn en heel erg opletten, bijvoorbeeld omdat ze iets heel ergs hebben meegemaakt, zoals een traumatische gebeurtenis.

De behandeling bij geweld en agressie is maatwerk, en kan bijvoorbeeld uit de volgende onderdelen bestaan:

  • agressieregulatie op maat (ARopMaat)
  • EMDR (het behandelen van een trauma)
  • leefstijltraining (bij gebruik van verslavende middelen, zoals alcohol en drugs)
  • het leren omgaan met vaardigheden en emoties

Behandeling bij vermogensmisdrijven

Diefstal, fraude en drugsmisdrijven zijn vermogensmisdrijven. Daarbij is er een verschil tussen stelen om aan geld te komen en impulsief stelen, zoals kleptomanie (een onbedwingbare drang om te stelen). In alle gevallen maken we een plan voor een behandeling op maat. Samen met jou bekijken we welke zaken ervoor zorgen dat je het gedrag vertoont of dat je het blijft vertonen.

In de behandeling kijken we hoe we die zaken kunnen verminderen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je werkt aan zelfcontrole, zodat je jezelf beter in de hand hebt. Of aan je zelfbeeld, zodat je meer zelfvertrouwen krijgt wat kan helpen om het impulsief stelen te minderen. Het werken aan het oplossen van problemen, bijvoorbeeld het hebben van schulden, kan ook onderdeel van de behandeling zijn. Ook kijken we samen met jou heel nauwkeurig naar de voordelen en nadelen van je gedrag op de korte en de lange termijn. Daardoor zie je beter welke grote nadelen voor jou je gedrag op de langere termijn heeft.

De behandeling is altijd maatwerk, en kan uit de volgende onderdelen bestaan:

• zicht op hoe het komt dat jij dit gedrag vertoont
• werken aan je impulscontrole en beheersingsvaardigheden
• krijgen van meer steun uit je netwerk
• weerbaarder worden tegen de negatieve invloed van mensen uit je netwerk
• werken aan je zelfbeeld
• werken aan oplossingsvaardigheden
• opstellen van een toekomstplan om terugval te voorkomen
• leefstijltraining (bij gebruik van verslavende middelen, zoals alcohol en drugs)

Meer informatie over de zorglijn Agressie en Vermogen vind je in onze factsheets.

"Sommige mensen leren om hun woede of impulsen te beheersen. Anderen hebben misschien een probleem met drugs en moeten dat aanpakken."