Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De Waag

1. DE WAAG

De Waag, ayakta adli psikiyatrik tedavi için Hollanda'nın en eski ve en büyük merkezidir. De Waag, müşterilerine ve bunların çevrelerine bir perspektif sunmaktadır. Poliklinik müşterilerinin davranışlarında kalıcı değişim üzerinde çalışılarak daha güvenli bir toplumun sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. 12 ve daha büyük yaştaki müşteriler, sınır ötesi ve / veya cezaya tabii davranış sergilemektedirler ve bunlar çoğu zaman (şiddetli) psikolojik sorunları olan kişilerdir. Ayrıca, madde bağımlılığı ile ilgili sorunlar da söz konusudur. Personelimiz, şeffaf ve etkin bir tedavi hizmeti vermektedir. Risk etmenlerine odaklanmakta ve mümkün olduğunca (müşterinin) yaşam çevresini de tedavi ortamına dâhil etmektedir.

2. TEDAVİ

Müşteriler çeşitli nedenlerle de Waag’a gelmektedirler. Bunların bir kısmı gönüllü olarak veya ev doktoru yoluyla gelmektedirler, diğer bir kısmı aile içi şiddet, aile dışında saldırganlık, cinsel yönden sınır ötesi davranış ve başka suçlardan dolayı örneğin; polis veya mahkeme tarafından buraya yönlendirilmektedir.

Bazı müşteriler de Waag’a ilk ziyaretlerinde zorlanmaktadır. Belki tedaviyi kendileri seçmemişlerdir ve şimdi kendilerini nelerin beklediğini merak etmektedirler. Tedavi personelinin kendilerine saygı ile yaklaştıklarını gördüklerinde ve değişim için ciddi şekilde onlarla birlikte çalışmak istediklerini anladıklarında bu durum değişmektedir. Araştırmalar neredeyse bütün müşterilerin de Waag’da sunulan tedavinin yararlı olduğunu ve kendilerini iyi hissettiklerini göstermektedir.

2.1. Değişim için çalışmak

De Waag’daki bir tedavi neler içerir? Müşteri, bir tedavi uzmanı ile birlikte tedavi sırasında suç davranışının tekrarını engellemek ve aynı zamanda sorunların yapısal çözümü için çalışır. Bazı insanların kötü bir ilişkiden dolayı ya da alkol veya uyuşturucu bağımlısı oldukları için başları derde girmiştir. Diğerleri depresyon ya da ADHD hastasıdırlar. Eğer bu sorunlara karşı hiç bir şey yapılmazsa, suçun tekrarlanma riski mevcut olur. Bu nedenle de Waag müşterilerine tam bir tedavi paketi sunmaktadır. Bazen tedaviyi ilaçlarla desteklemek de gerekli olmaktadır.

2.2. Tedavi hizmetleri

Waag görevlileri uzun deneyimler sonrası hedefe yönelik ve bilimsel yöntemler geliştirmişlerdir. Tedavi hizmetleri üç tedavi kısmına ayrılmaktadır: Aile İçi Şiddet, Şiddet ve Saldırganlık ve Sınır Ötesi Cinsel Davranışlar.

Kurumda, bireysel psikoterapiler, ilişki terapileri ve aile terapileri için fırsat vardır. Farklı grup tedavileri için büyük seçenekler de mevcuttur. Bazı durumlarda, mesela ADHD durumunda veya sinirliliği azaltmak için, tedaviyi ilaçlarla desteklemek gerekli olabilir.

3. UZMANLIĞA YATIRIM

De Waag, De Forensische Zorgspecialisten (Adli Sağlık Hizmet Uzmanları) nin bir bölümü olarak bilgi geliştirilmesine daima yatırım yapmaktadır. Görevlilerimiz her zaman hedef kitlemiz için uygun araçlar ve girişimler aramakta ve bunu Hollanda şartlarına uygun duruma getirmektedirler. Uygun araçlar veya tedavi protokolleri mi yok? O zaman bunları kendimizi geliştirmekteyiz. Buna iyi bir örnek ise entegre bir yaklaşım olan aile içi istismar mağduru olma ihtimali olan veya olmuş olan çocuklar için bir yaklaşım olan “Veilig en Sterk Verder” programı (VSV) (yani (Güvenli ve Güçlü Devam programıdır). Ayrıca kullanılan araçların etkinliğini izlemek için araştırma da yapılmaktadır. Topladığımız bilgileri kayıt ederiz ve bunları konferanslarda sunum olarak veya yayınlayarak devamlı şekilde başkaları ile paylaşırız.

4. MÜŞTERİLER İÇİN BİLGİ

Hollandacayı iyi bilmeyen kişiler için bir tercüman çağırmak mümkündür.

De Waag’daki tedaviyi merak mı ediyorsunuz? Buraya ne kadar sıklıkla gelmeniz gerektiğini, eşinizin de gelmesinin gerekip gerekmediğini ve tedavi hakkında kimlerin bilgilendirildiğini mi merak ediyorsunuz? Burada de Waag ve çalışma şeklimiz hakkında bilgi bulabilirsiniz.

4.1. YETİŞKİN MÜŞTERİLER İÇİN

4.1.1. İlk ziyaretiniz

Belki de Waag’a ilk ziyaretiniz hakkında zorlanıyorsunuzdur. Bunun gerekli olmadığını kısa sürede fark edeceksiniz. Görevlilerimiz herkese saygı ile yaklaşırlar ve değişim için sizinle birlikte ciddi olarak çalışmak isterler. İlk ziyarete ‘intake’ yani giriş ziyareti denilmektedir. Böylece tam olarak durum tespiti yapılmaktadır. Uzmanlardan oluşan bir ekip daha sonra De Waag’ın sizin için uygun olup olmadığını kararlaştıracaktır.

4.1.2. Tedavi

De Waag’da gerçekten bir tedavi sürecine başlarsanız, bu her zaman kişiye özel bir program olmaktadır. Sizin durumunuza uygun olan bir tedavi planı hazırlayacağız. Birçok müşteri, özellikle başlangıçta, ortalama haftada bir kez De Waag’ı ziyaret eder. Daha sonra bunun sıklığı azalır. Bazı terapiler için, örneğin iki haftada bir veya ayda bir seans gereklidir. Bir tedavi süreci sınırlı sayıda konuşma içerebilir, ancak bazı tedavilerin bir kaç ay veya bir yıldan fazla sürmesi de mümkündür. Bu durum sorununuza ve takip ettiğiniz modül sayısına bağlıdır. Cinsel yönden sınır aşan davranışlardaki tedavi genellikle daha uzun sürer.

4.1.3. Tedavinin içeriği

Çoğu tedavi konuşmalardan oluşur. Bu bir terapist ile bire bir konuşmalar olabildiği gibi, aynı zamanda grup konuşmalarından da oluşabilir. Konuşmalar kırk beş dakika, grup toplantıları ise bir buçuk saat sürer. Bu tedavilerde sadece suç olan davranışları önlemek için değil, soruna yapısal çözüm bulmak için de çalışırız.

4.1.4. Bilgi verilmesi

De Waag’ın görevlilerinin mesleki gizlilik yükümlülüğü vardır. Yani örneğin; işvereniniz gibi üçüncü kişilere sizin hakkınızda bilgi verilemez. Sadece sizi tedavi için gönderen tarafa (örneğin mahkeme) ve ev doktorunuza tedaviniz hakkında bilgi verilir. Ama burada bir istisna mevcuttur, bu da kendiniz için ya da çevre için bir tehlike olduğu zaman değişebilir. O zaman sizi tedavi eden görevli, durumu ilgili makamlara bildirebilir.

4.1.5. Aileniz

Aile içi şiddet söz konusu ise, o zaman eşinizin de de Waag’a gelmesi yararlı olur. Özellikle, gelecekte de birlikte veya çocuklarınızın bakımına birlikte devam etmek istiyorsanız bu durum söz konusudur. Ama bu eşinizin de isteklerine bağlıdır. Eğer ortak çocuklarınız varsa, onları da tedaviye dâhil edebiliriz. Bunun amacı ise özellikle herkesin rahat yaşayacağı güvenli bir ortam sağlamak istememizdendir.

4.1.6. De Waag’a nasıl müracaat edilir?

De Waag’a sadece bir telefon görüşmesi ile müracaat edilebilir. Bir başvurucu (mesela bir ev doktoru veya denetimli serbestlik hizmetinden, polisten veya sağlık kuruluşundan birisi gibi) de Waag’ın şubelerinden birine telefon edip, müşteri bildirimi yapar. Başvurucu giriş yaptıran görevliyi ister ve müşteri bildiriminin sebebini anlatır. Müşteri bundan sonra iki hafta içinde yazılı davet ile giriş konuşması için de Waag’a davet edilir.

4.1.7. Gençler

Gençler için, de Waag’ın görevlilerinin günde yirmi dört saat ve haftanın yedi günü hazır oldukları, Equip tedavileri veya multi-sistem tedavisi (MST) gibi farklı özel tedaviler mevcuttur. Aşağıda genç müşteriler için özel bilgiler bulacaksınız.

4.2. GENÇLER İÇİN

4.2.1. Yakında De Waag’a mı gideceksin?

O zaman hakkımızda daha fazla bilgi edinmek isteyeceksin! Tedavilerden neler bekleyebileceğin, kime senin hakkında bilgi verileceği ve hangi sıklıkta gelmen gerektiği gibi. Burada sorularının cevaplarını bulacaksın.

4.2.2. Niçin De Waag’a gitmem gerekiyor?

Bize gelen gençlerin çoğu, Stichting Jeugdzorg (Gençlik Bakım Kurumu), mahkeme veya ev doktoru tarafından gönderilmektedirler. Bu gençler ya bir suç işlemişlerdir ya da suç işleme eğilimi göstermektedirler. Bazılarının söz dinleme zorlukları vardır, zor konsantre olabilmektedirler, uyuşturucu kullanıyorlardır ya da çabuk kızıyorlar veya agresiftirler.

4.2.3. De Waag’da neler olmaktadır?

Durumun tam olarak ne olduğunu öğrenmek için seni bir ön görüşme (giriş) için davet ederiz. Böyle bir görüşme sırasında annen ve baban veya bakıcın da hazır bulunur. Daha sonra psikologlar, psikiyatristler ve diğer tedavi edenlerden oluşan uzman bir tim ile senin için neler ve bunu ne tür bir tedavi ile yapabileceğimizi konuşuruz. Çoğu tedaviler konuşmalardan oluşur. Bu tek bir terapist ile, ya da yaşıtlarından oluşan bir grup içinde olabilir. Sadece suçlar hakkında değil, özellikle bunun nasıl meydana geldiği konusunda da konuşuruz. Ve sen bu davranışı gelecekte nasıl önleyebileceğine bakarsın.

4.2.4. Hakkımda kime bilgi verilir?

Görevimiz hakkında mesleki gizlilik yükümlülüğümüz vardır. Bu, bizim başkalarına seninle ilgili bilgi verme iznimizin olmadığını anlamına gelir. Seni bize yönlendirene, mesela ev doktoruna, mahkemeye ve velilere tedavinin nasıl gittiği konusunda bilgi veririz. Tedavinin ana hatları ve hangi amaçlara ulaşmak istediğimiz hakkında onlarla konuşuruz. Bunu yaparken detaylara girmeyiz. Sadece kendin veya başkaları için gerçek bir tehlike olursa, o zaman bunu bildirmemiz gereklidir.

4.2.5. Annemin ve babamın da De Waag’a gelmeleri gerekli midir?

Biz her zaman velileri de tedavilere dâhil ederiz. Kendileri ilk randevuya seninle birlikte gelirler ve tedavi sırasında da düzenli olarak davet edilirler. Onlarla tedavinin gidişatı hakkında konuşuruz. Seni tedavi eden uzman ile tedavinin içeriğinin hangi bölümünü velilerinle konuşmak istediğini kararlaştırırsın. Senin için önemli olan diğer, insanları da, tedaviye dâhil edebilirsin. Bu genellikle daha iyi sonuç alınmasını sağlamaktadır.

4.2.6. Hangi sıklıkta ve ne kadar?

Çoğu gençler de Waag’ı haftada bir defa ziyaret ederler. Bu bir terapist ile veya bir grup toplantısı içinde bir konuşma için olabilir. Konuşmalar en çok kırk beş dakika, grup toplantıları ise en çok bir buçuk saat sürer. De Waag’daki tedavinin ne kadar süreceği birkaç şeye bağlıdır. Tedavinin ne kadar süreceğini düşündüğümüzü sana mümkün olduğunca erkenden belirtiriz. Bu genellikle ortalama altı ay ile bir yıl arasında bir süredir.

4.2.7. Ve daha ilerisi için...

De Waag’daki görevliler tedavi için çalışırlar. Biz, polis ya da mahkeme değiliz, ceza veya tavsiye ile uğraşmayız ve seni de kınamayız. Birisinin seni bize yönlendirdiği için buraya gelmiş oldun. Seni bize yönlendiren velilerin olabildiği gibi, polis veya mahkeme de olabilir. Yani biz, sorunlarını ele almakta sana yardımcı olabileceğimizi düşünen biriyiz. Bize bir tedavi için gelebilirsin. Ama eğer randevularına uymazsan bunu bildirmemiz gereklidir. Fakat tabii ki bizim niyetimiz bu değildir. Amaçlarına ulaşman için sana yardımcı olmayı tercih ederiz. Yani konuya olumlu bir şekilde yaklaşırız.

5. Kontak Bilgileri

De Waag’ın birkaç şubesi bulunmaktadır. Adres bilgileri için buraya tıklayınız.