Klachten

De behandelaars van de Waag doen hun best om een behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat jij als cliënt een klacht hebt over jouw bejegening of behandeling. Onder een klacht wordt in dit verband verstaan: ‘Een uiting van onvrede van of namens een cliënt over de zorg- en/of dienstverlening door de Waag of door voor de Waag werkzame personen jegens een cliënt.’

Mocht je een klacht willen indienen, dan kun je daarover meer informatie vinden in het klachtenreglement.
Klik hier om het klachtenreglement te downloaden.

Het adres voor klachten op grond van de Jeugdwet is: 
P
ostbusnummer 16005
3500 DA Utrecht.

Het adres voor overige klachten is:
Postbusnummer 174
3500 AD Utrecht

Of per e-mail: klachtenfunctionaris@dfzs.nl.


Veelgestelde vragen

Wat kost mijn behandeling bij de Waag?

Jouw zorgverzekeraar vergoedt in principe de kosten voor een behandeling bij de Waag. Er moet wel een geldige verwijsbrief zijn. Maar let op: voor de basisverzekering geldt een eigen risico. Voor 2016 is dat vastgesteld op 385 euro, tenzij je zelf een hoger eigen risico hebt gekozen. Over daadwerkelijke vergoedingen van zorg of de hoogte van het eigen risico raden wij je aan om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar.

Meer over de kosten bij veelgestelde vragen

de Waag is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten