Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Klachten

De behandelaars van de Waag doen hun best om een behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat jij als cliënt een klacht hebt over jouw bejegening of behandeling. Onder een klacht wordt in dit verband verstaan: ‘Een uiting van onvrede van of namens een cliënt over de zorg- en/of dienstverlening door de Waag of door voor de Waag werkzame personen jegens een cliënt.’

Mocht je een klacht willen indienen, dan kun je daarover meer informatie vinden in het klachtenreglement.

Het adres voor klachten op grond van de Jeugdwet is: 
Postbusnummer 16005
3500 DA Utrecht.

Het adres voor overige klachten is:
Postbusnummer 174
3500 AD Utrecht

Of per e-mail: klachtenfunctionaris@dfzs.nl.

Heb je als familie, vriend of andere naaste van iemand die in behandeling is bij de Waag een klacht? 

Daarmee kun je in principe terecht bij het behandelteam van degene die in behandeling is. 
Voor het netwerk van cliënten die in behandeling zijn met een zorgmachtiging of crisismaatregel conform de Wet verplichte GGZ, is er ook de familievertrouwenspersoon.

De familievertrouwenspersoon kan je helpen met het bieden van informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en/of bijstand bij een klachtenprocedure.

Voor meer informatie, zie deze flyer.

Contactgegevens familievertrouwenspersoon Peter Brakel:

E: p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl ​
T: 06 - 2532 26 05