Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Psychische stoornissen

Behandeling voor psychische problemen voor volwassenen

Grensoverschrijdend of strafbaar gedrag kan te maken hebben met een psychisch probleem. Voor de behandeling is belangrijk om te weten of dat zo is. Daarom zoeken we dat altijd uit voordat we een plan voor de behandeling maken. Als blijkt dat je last hebt van een psychisch probleem, dan bieden we daarvoor een behandeling aan. Soms moet je daarbij ook medicijnen gebruiken. Voorbeelden van psychische stoornissen zijn ADHD, impulscontrolestoornissen of autismespectrumstoornissen. Ook als je verslaafd bent, kunnen we daarvoor hulp bieden.

Hier lees je meer over stoornissen waarvoor we behandelingen hebben.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Met ADHD kun je moeilijk je aandacht ergens bij houden. Het is lastig om je langer op iets te concentreren, je bent impulsief en voelt je vaak heel druk (hyperactiviteit). Dit kan problemen geven bij je opleiding, je werk en in relaties. ADHD gaat niet over, maar een goede behandeling kan wel helpen. Een behandeling zorgt voor meer zelfbeheersing en minder agressie.
Meer informatie vind je op de website van de Stichting ADHD Netwerk. 

Angststoornissen

Bij angststoornissen kun je denken aan een paniekstoornis, sociale angststoornis of posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Een angststoornis kan zorgen dat je je (heel) angstig voelt in bepaalde situaties, waardoor je die situaties gaat vermijden. De meeste van deze stoornissen zijn goed te behandelen. Soms is therapie voldoende, soms zijn medicijnen nodig.
Meer informatie over angststoornissen vind je op de website van MIND.

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Als je autisme hebt, vind je het soms moeilijk om met andere mensen om te gaan. Je kunt de situatie soms niet goed inschatten en begrijpt de grapjes die anderen maken niet altijd. Dit geeft problemen in sociale situaties en bij de communicatie met andere mensen. ASS is aangeboren en niet te genezen, maar er zijn wel manieren om beter met ASS om te gaan. Vaak helpt goede voorlichting aan jou en aan je omgeving, en gedragstherapie. Soms zijn er medicijnen nodig.
Meer informatie over ASS vind je op de website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Persoonlijkheidsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen hebben vooral te maken met iemands gedrag en karakter. We spreken van persoonlijkheidsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen als je vanaf ongeveer 15 jaar gedrag vertoont waarmee je in de problemen komt. Deze problemen kunnen veranderd worden. De behandeling duurt soms lang, omdat het gedrag al vanaf jonge leeftijd bestaat.
Meer informatie over persoonlijkheidsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen.

Verslaving

Een verslaving aan drank, drugs of gokken kan veel invloed hebben op je gedrag. Soms heeft een behandeling pas zin als je eerst iets aan je verslaving doet. Daarvoor hebben we leefstijltrainingen. Als een leefstijltraining niet genoeg is, kunnen wij je doorverwijzen naar de verslavingszorg.
Meer informatie over verslaving vind je op de website van het Trimbos-instituut.