Wachttijd

Aanmeldingswachttijd: het aantal weken tussen het moment dat een cliënt is aangemeld bij de Waag tot het moment dat de cliënt bij de Waag terecht kan.

Alle wachttijden zijn per 1 januari 2021 en voor het laatst bijgewerkt op 8 januari 2021.

  1. Er is geen verschil van wachttijd per zorgverzekeraar, tenzij er sprake is van een opnamestop voor een bepaalde zorgverzekeraar. In dat geval wordt dit apart vermeld.
  2. De werkelijke wachttijd kan anders zijn, omdat de wachttijden zijn berekend op gegevens vanuit de voorgaande periode. Bovendien kan de wachttijd per zorgprogramma verschillen. Wij adviseren om contact op te nemen met de Waag vestiging in de buurt om de actuele wachttijd op te vragen.
  3. Bij de Waag starten we direct met de behandeling als de intake heeft plaatsgevonden. Er is hiermee geen sprake van behandelingswachttijd na de aanmeldingswachttijd.
  4. Indien je de wachttijd te lang vindt, kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar. Voor meer informatie kun je hier doorklikken naar een site over zorgbemiddeling.

Wachttijden Justitie

LocatieAanmeldingswachttijd
 Almere19 weken
 Amersfoort9 weken
Amsterdam13 weken
Den Haag16 weken
Groningen12 weken
Haarlem 7 weken
Leiden 9 weken
Rotterdam16 weken
Utrecht8 weken
Zaandam7 weken

Wachttijden GGZ aanbod jeugd weken

LocatieAanmeldingswachttijd
Almere13 weken
Amersfoort13 weken
Amsterdam10 weken
Den Haag 9 weken
Groningen*
Haarlem7 weken
Leiden7 weken
Rotterdam9 weken
Utrecht9 weken
Zaandam19 weken

Wachttijden GGZ aanbod volwassenen

LocatieAanmeldingswachttijd
Almere21 weken
Amersfoort10 weken
Amsterdam12 weken
Den Haag16 weken
Groningen12 weken
Haarlem13 weken
Leiden5 weken
Rotterdam21 weken
Utrecht13 weken
Zaandam23 weken

De aanmeldingswachttijd is actueel.

Wachtlijstbemiddeling en treeknormen
Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Belangrijke mededeling voor cliënten en verwijzers Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg - ENO
Vanaf 22-01-2021 kunnen wij helaas geen nieuwe cliënten van Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg - ENO in behandeling nemen. De reden hiervoor is dat Stichting De Forensische Zorgspecialisten, waar de Waag onderdeel van uit maakt, voor 2021 nog geen contract heeft afgesloten met deze verzekeraar. De voorlopige cliëntenstop voor 2021 heeft geen invloed op de lopende behandelingen van cliënten van Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg – ENO bij Stichting De Forensische Zorgspecialisten. Het gaat om cliënten vanaf 18 jaar en dus niet om jeugdige cliënten. Wij betreuren deze situatie en trachten in overleg met ENO om naar een oplossing te zoeken. Cliënten en verwijzers met vragen over hun aanmelding verwijzen wij op dit moment door naar de zorgbemiddeling van ENO. Deze is telefonisch bereikbaar onder de volgende telefoonnummers:
- Salland Zorgverzekeringen: 0570-687470
- ZorgDirect: 088-6877474
- HollandZorg: 0570-687123
Wij zullen u via onze website informeren over de voortgang van de zorgcontractering voor 2021 van Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg - ENO.