Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

ForFACT

De Forensische Zorgspecialisten heeft Forensische FACT Teams. Een ForFACT Team levert intensieve outreachende zorg aan forensisch-psychiatrische cliënten die anders van zorg verstoken zouden blijven vanwege hun chaotische levensstijl, psychiatrische problemen en middelenmisbruik. De leden van een ForFACT Team bieden ondersteuning waar iemand dat nodig heeft. Daarbij zijn veiligheid, herstel en autonomie belangrijke doelen.

Wat is ForFACT?

ForFACT staat voor Forensisch Flexible Assertive Community Treatment. Het is een team van hulpverleners (zoals een psychiater, maatschappelijk werker, arbeidsdeskundige, verpleegkundigen en GZ-psycholoog) dat samenwerkt op het gebied van behandeling, begeleiding en herstel.
Het doel is om risicovol en overlastgevend gedrag te verminderen en cliënten weer op een prettige manier onderdeel van de maatschappij te laten uitmaken. De laagdrempelige, flexibele en ambulante zorg wordt indien nodig geïntensiveerd, bijvoorbeeld bij een crisis of dreigende terugval. ForFACT biedt tevens consultatie in reguliere FACT teams.

Voor wie is ForFACT?

ForFACT is voor volwassenen die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie, langdurig ernstige problemen hebben op as I en/of as II en daarnaast hulp en ondersteuning kunnen gebruiken bij zaken als verslaving, wonen, werken, financiën, dagbesteding en sociale contacten. Vaak worden deze cliënten door anderen omschreven als zorgmijdend en komt hulpverlening moeizaam tot stand. Daarnaast verzorgt ForFACT op indicatie de uitstroom vanuit de Van der Hoeven Kliniek. 

Wat is de werkwijze van ForFACT?

Elke cliënt heeft een vaste behandelaar, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het behandelplan en de coördinatie van de zorg. Bij crisis of dreigende terugval wordt het hele team op de hoogte gebracht en ingeschakeld, totdat de situatie weer stabiel is. De eerste gesprekken worden gedaan door twee leden van het team om een goed beeld te vormen van de zorg die nodig is.
Cliënten van een ForFACT Team kunnen gebruik maken van verschillende behandelmogelijkheden zoals (groeps)behandelgesprekken, medicatie, begeleiding en ondersteuning bij praktische zaken. Er wordt vooral gekeken naar manieren om de kwaliteiten van de cliënt zo goed mogelijk te benutten.
De gesprekken vinden zoveel mogelijk plaats in de eigen omgeving van de cliënt. Er vindt zoveel mogelijk samenwerking plaats met ketenpartners en betrokken netwerk van de cliënt.

Hoe verloopt de afsluiting van de behandeling?

De behandeling is afgerond wanneer de doelen behaald zijn, de risico’s zijn afgenomen en het leven van een cliënt weer stabiel is. Als er daarna nog behandeling of begeleiding nodig is, kan een cliënt doorverwezen worden naar een collega van de Waag of een andere zorg- of hulpverleningsinstelling, of wordt er in overleg besloten om de hulp door een ForFACT Team met een lagere frequentie voort te zetten.

"Bij ForFACT bieden we ondersteuning bij behandeling, begeleiding en herstel." 

Hoe verloopt de aanmelding voor ForFACT?

Verwijzers kunnen cliënten telefonisch aanmelden.

Regio Utrecht
Telefoon: 030-272 06 85

Regio Amersfoort, Eemland, Noord-Oost Veluwe
Telefoon: 033-448 44 88

ForFACT is een samenwerkingsverband tussen de Waag en de Van der Hoeven Kliniek.