Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Huiselijk geweld

Welke behandelingen voor huiselijk geweld heeft de Waag voor volwassenen?

Huiselijk geweld noemen we al het geweld dat plaatsvindt binnen relaties. Dat kan geweld zijn tegen een partner, maar ook geweld van een ouder tegen een kind. Het gaat zowel om lichamelijk als om verbaal geweld, zoals schelden en schreeuwen. Ook het stalken van een ex-partner valt onder huiselijk geweld. We hebben twee zorgprogramma’s: een tegen partnermishandeling en tegen kindermishandeling. Bij partnermishandeling bepalen we op basis van kenmerken van zowel dader als slachtoffer wat het beste aanbod is. De behandeling tegen kindermishandeling integreert de hulp van dader en slachtoffer.

De eerste fase van de behandeling van huiselijk geweld richt zich op het vergroten van de veiligheid op de korte termijn. In deze fase leren cliënten om tijdig signalen van oplopende spanning te herkennen, en maatregelen te nemen die hen het beste helpen om te kalmeren. Het vervolg van de behandeling is gericht op het veranderen van onderliggende patronen. De aanpak hiervan moet ook op langere termijn geweld voorkomen.

Zorgprogramma's

Bij de Waag werken wij met zorgprogramma’s, die ook aparte behandelingen kennen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor de behandeling van huiselijk geweld biedt de Waag twee zorgprogramma’s:

1. Partnermishandeling 

Hier bepalen we op basis van kenmerken van zowel de dader als het slachtoffer wat de beste behandeling is. Soms bestaat die vooral uit het leren van nieuwe vaardigheden, soms uit het verwerken van traumatische ervaringen in het gezin van herkomst. Dat gebeurt individueel, in partnerrelatiegesprekken of in een groep, soms met beide partners samen. Vaak worden deze behandelingen gecombineerd. Deze module is ontwikkeld voor alle cliënten van de Waag binnen de zorglijn Huiselijk geweld. De behandeling wordt bij voorkeur uitgevoerd met beide partners, omdat mensen binnen een relatie elkaars negatieve gedrag vaak versterken en omdat er bepaalde patronen zijn die dat gedrag in stand houden.

2. Kindermishandeling

Hier is VSV (Veilig, Sterk en Verder) een vaak toegepaste en succesvolle behandeling. Het vergroten van de veiligheid van het kind staat centraal. We richten ons in het belang van het kind op een goede samenwerking met de ouders.

Lees ook onze factsheet voor verwijzers over Veilig Sterk Verder

"De eerste fase van de behandeling van huiselijk geweld richt zich op het vergroten van de veiligheid op de korte termijn."