Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Behandeling in detentie

Behandeling in detentie

De behandelingen van de Waag starten vaak al wanneer cliënten nog in een penitentiaire inrichting (PI) zitten. Ons brede aanbod voor cliënten in detentie bestaat zowel uit diagnostiek als behandeling en training. De behandeling richt zich op het vergroten van het probleembesef, het motiveren voor behandeling ná detentie, het verminderen van complexe psychische stoornissen en de voorbereiding op terugkeer in de samenleving.

Het huidige aanbod van de Waag voor behandeling in detentie bestaat uit de volgende categorieën:

Voorbereiding van ambulante behandeling na detentie

Dit individuele traject is voor cliënten die op redelijk korte termijn vrijkomen en die na behandeling waarschijnlijk een ambulante behandeling moeten volgen.

Zorgprogramma's voor gedetineerden

De Waag biedt de verschillende zorgprogramma’s ook aan de gedetineerden aan. Sommige ambulante zorgprogramma’s zijn specifiek geschreven voor de gesloten setting. De behandelingen vinden grotendeels individueel plaats, maar kunnen ook on groepsverband worden aangeboden. Dit heeft als voordeel dat het de cliënten gelegenheid geeft om te oefenen en van elkaar te leren.

Behandeling bij complexe psychische problematiek

Heel wat cliënten in detentie lijden aan psychische stoornissen, zoals posttraumatische stress-stoornissen, ADHD, depressies of persoonlijkheidsstoornissen. De Waag biedt hiervoor behandeling volgens de landelijke richtlijnen. Meestal is dit een vorm van cognitieve gedragstherapie of medicatie, of een combinatie daarvan.