Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wie zijn wij?

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. We bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag vertonen in combinatie met het hebben van een psychische stoornis. De redenen waarom mensen naar de Waag komen, zijn heel verschillend.

Sommige mensen komen vrijwillig, anderen worden doorverwezen. Bijvoorbeeld door de huisarts of door politie of justitie. In al onze behandelingen werken wij aan het voorkomen van grensoverschrijdend of strafbaar gedrag.

Missie

Zorg voor veiligheid, dat is onze missie. Dit doen we door maatwerk te bieden voor elke cliënt. We gebruiken de nieuwste bewezen behandelmethoden. Tijdens de behandeling werken onze behandelaars samen met onze cliënten aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Daarbij worden ook de partner, familieleden en andere relaties van onze cliënten betrokken. Zo biedt de Waag cliënten en hun omgeving meer perspectief.

Zorglijnen

De Waag kent vier zorglijnen. Drie daarvan zijn delictgerichte zorglijnen:

  • huiselijk geweld
  • agressie en vermogen (in bezit van TOPGGz-keurmerk)
  • seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)

De vierde zorglijn is voor:

  • jeugdige cliënten van 12 t/m 23 jaar

Het werken in zorglijnen waarborgt en bevordert de kwaliteit van de zorg. Behandelaars kunnen binnen de zorglijnen gerichter werken aan de problematiek van onze cliënten. Ook kunnen ze op deze manier hun specialistische kennis onderhouden en vergroten. Dit biedt weer mogelijkheden tot innovatie.

Kwaliteit van zorg

Bij de Waag is kwaliteit van zorg erg belangrijk. De Nederlandse ggz heeft bepaald dat de Waag voldoet aan specifieke toetsingscriteria. Om deze reden voldoet de Waag aan het kwaliteitsstatuut.

Binnen elke zorglijn onderscheiden we zorgprogramma’s die zich richten op bepaalde delicten en doelgroepen. Deze zorgprogramma´s zijn opgebouwd uit modules (deelbehandelingen). Welk zorgprogramma een cliënt ook volgt, een behandeling bij de Waag is altijd maatwerk.