Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Welke behandelingen voor jongeren tussen de 12 t/m 23 jaar heeft de Waag?

Naast de drie delictgerichte zorglijnen, heeft de Waag ook een zorglijn voor jongeren en jongvolwassenen tot en met 23 jaar. De problemen van deze jongeren hangen zo vaak samen met hun ontwikkeling en hun leeftijd, dat er voor deze groep speciale behandelingen nodig zijn. Elke delictgerichte zorglijn heeft daarom een apart aanbod voor jongeren. Er is een breed aanbod aan erkende jeugdbehandelingen op het gebied van agressie- en vermogensdelicten. Daarnaast zijn er ook jeugdbehandelingen voor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

ARopMaat

ARopMaat is een behandeling voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar die problemen met agressie hebben. De behandeling is erop gericht om de jongeren beter met hun agressieve gedrag en gevoelens te leren omgaan. Bij ARopMaat draait het onder andere om het aanleren van vaardigheden. Een behandelaar vertelt daarover: "We leren jongeren om handigere keuzes te maken. Zo kunnen ze zaken beter oplossen en krijgen ze meer gevoel voor verantwoordelijkheid."

ARopMaat is ontwikkeld door de Waag en door de justitiële erkenningscommissie erkend als effectief volgens voorzichtige aanwijzingen.

Lees ook onze factsheet voor verwijzers over ARopMaat.

Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST)

FAST is een intensieve behandeling voor meisjes en jongens van 12 tot 18 jaar die (ernstig) antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het gaat om jongeren met een matig of hoog recidiverisico. Het primaire doel van FAST is tweeledig. Enerzijds gaat het om het verminderen of stoppen van de ernstige gedragsproblemen waarmee de jongere is aangemeld om zo uithuisplaatsing of schooluitval te voorkomen. Dit door zowel aan de individuele risicofactoren als de gezinsfactoren te werken. Anderzijds dient de (kans op) recidive van probleem- en delictgedrag te zijn verminderd.

Lees ook onze factsheet voor verwijzers over FAST

Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG)

Crimineel gedrag. Agressief zijn. Spijbelen. Drugsgebruik. Gedragsproblemen van jongeren waarover veel zorgen kunnen ontstaan. Meestal hebben de ouders van deze jongeren al geprobeerd om het tij te keren. Niet altijd met een goed resultaat. In zo’n geval kan het behandelprogramma Ouderschap met Liefde en Grenzen (kortweg OLG) uitkomst bieden. Het is een programma voor gezinnen met kinderen met gedragsproblemen, bijvoorbeeld door ADHD. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen samen met hun ouders of verzorgers aan het programma deelnemen.

OLG is door de justitiële erkenningscommissie erkend.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag jeugd (SGG)

De Waag heeft een behandeling voor jongeren tot ongeveer 20 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Bij de behandeling is het van belang dat de jongere inzicht krijgt in de achtergronden van zijn gedrag, en zich bewust wordt van de processen die zich afspelen in de aanloop naar het misbruik. Verder wordt er gewerkt aan het omgaan met leeftijdgenoten en het onderkennen en verminderen van situaties die risico’s met zich meebrengen. Voor het slagen van de behandeling is de betrokkenheid van de ouders heel belangrijk.

Topzorg

Topzorg is een behandeling voor jongeren tussen 17 en 24 jaar met een hoog risico op het plegen van vermogensdelicten, zoals straatroof, overvallen en inbraken. De behandeling is oorspronkelijk ontwikkeld door de Waag om onder andere jongeren van de Top600 in Amsterdam te kunnen behandelen.

"Topzorg is zeer intensief," vertelt een behandelaar. "Het programma bestaat uit een combinatie van individuele cognitieve gedragstherapie, schematherapie en systeemtherapie, waarbij we intensief investeren in het opbouwen van een relatie met de cliënt. Per cliënt hebben we meer tijd om ook buiten de poli vaardigheden aan te leren."

Topzorg is door de justitiële erkenningscommissie erkend.

Lees ook onze factsheet voor verwijzers over Topzorg.