Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Behandeling jongeren

Behandeling voor jongeren (12 t/m 23 jaar)

Bij de Waag werk je met een behandelaar aan je gedrag. Samen zoek je naar een nieuwe aanpak. Hieronder vind je een overzicht van onze jeugdbehandelingen.

Ga jij binnenkort naar de Waag?

Dan wil je vast meer van ons weten! Over wat je van de behandeling kunt verwachten, wie informatie over je ontvangt en hoe vaak je moet komen. Of over de manier waarop jouw ouders bij de behandeling betrokken worden. De meeste behandelingen bestaan uit gesprekken. Dat kan met één behandelaar zijn, of in een groep met mensen van jouw leeftijd. We praten niet alleen over je gedrag, maar vooral ook over hoe het zover is gekomen. En je leert hoe je dit gedrag in de toekomst kunt voorkomen.
Lees meer

ARopMaat

ARopMaat is een behandeling voor jongeren vanaf 12 jaar die problemen met agressie hebben. Als je wel eens blind van woede bent en je niet meer weet wat je doet bijvoorbeeld. Of als jouw agressieve gedrag tot grote problemen leidt op school of thuis. De behandeling ARopMaat is erop gericht om beter met je gedrag en gevoelens te leren omgaan. Zo vertelt een behandelaar: "We leren jongeren om handigere keuzes te maken. Zo kunnen ze zaken beter oplossen en krijgen ze meer gevoel voor verantwoordelijkheid."
Lees meer

Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) 

De doelgroep van FAST zijn meisjes en jongens van 12 tot 18 jaar met antisociaal of grensoverschrijdend gedrag. Het belangrijkste doel van de behandeling is het verminderen van terugval in het probleemgedrag en het voorkomen van uithuisplaatsing. De behandeling is intensief. Dat betekent dat je samen met een behandelaar en mensen uit je omgeving hard aan jouw problemen werkt. De behandeling is niet alleen bij de Waag maar ook op de plaatsen waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op school.
Lees meer

Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG)

Ben je wel eens agressief? Spijbel je vaak? Of gebruik je drugs? Mensen in jouw omgeving kunnen zich veel zorgen over dat gedrag maken. Meestal hebben je ouders al van alles geprobeerd om jouw gedrag te veranderen. Dat lukt niet altijd. In zo’n geval kan de behandeling Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG) helpen. Het is een programma voor gezinnen met kinderen tussen de 12 en 18 jaar die gedragsproblemen hebben, bijvoorbeeld omdat ze ADHD hebben. Jongeren volgen dit programma voor een deel samen met hun ouders.
Lees meer

Seksueel grensoverschrijdend gedrag jeugd (SGG)

Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)? Dat kan bijvoorbeeld seksueel misbruik zijn. De Waag heeft voor SGG een behandeling voor jongeren tot ongeveer 20 jaar. Bij de behandeling is het belangrijk dat je gaat begrijpen wat de achtergronden van jouw gedrag zijn, en dat je beter begrijpt wat ervoor zorgt dat jij je zo gaat gedragen. Verder werk je aan het omgaan met mensen van jouw leeftijd en aan het voorkomen van situaties waarin het risico groot is dat je het gedrag vertoont. Voor het slagen van de behandeling is het heel belangrijk dat je ouders meedoen.
Lees meer

Topzorg

Wat zijn vermogensmisdrijven? Dat is het plegen van straatroof of overvallen, of ergens inbreken. Topzorg is bedoeld voor jongeren tussen de 17 en 24 jaar die een hoog risico hebben om zo'n misdrijf te plegen. "Topzorg is heel hard werken," vertelt een therapeut. "We werken hard aan een goede relatie met onze cliënt. We hebben ook tijd om onze cliënt buiten de behandelkamer te ontmoeten en dingen te leren." 
Lees meer

Psychische problemen bij jongeren

Jouw gedrag kan samenhangen met psychische problemen. Het is belangrijk voor je behandeling om te weten of dat echt zo is. Daarom doen we vaak één of meer testen voordat we met de behandeling beginnen. Als daaruit blijkt dat je een psychisch probleem hebt, dan bieden we daarvoor een behandeling aan. Misschien krijg je ook medicijnen. Voorbeelden van dit soort psychische problemen zijn ADHD, impulscontrolestoornissen of autismespectrumstoornissen. Ook kunnen we hulp bieden bij problemen die worden veroorzaakt door drugsgebruik.
Lees meer

Psychomotorische Therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) is een vorm van lichaamsgerichte therapie. Je kunt PMT volgen als onderdeel van jouw behandeling bij de Waag (het hoort dan bij jouw zorgprogramma). Bij PMT worden sport, lichaamsgerichte oefeningen en spelvormen als middel ingezet met als doel je eigen lichaamssignalen, gevoelens en/of gedrag te leren herkennen. Door herhaling van de verschillende oefeningen wordt het gemakkelijker om emoties te verwerken en krijg je meer inzicht in en controle over je gedrag. PMT, in combinatie met andere behandelvormen uit jouw zorgprogramma, helpen jou om je beter te voelen en om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Lees meer over PMT hier.

Wat kost mijn behandeling bij de Waag?

Als er sprake is van een vrijwillig kader dan geldt bij cliënten onder de 18 jaar dat zij onder de jeugdwet vallen; de behandeling wordt dan gefinancierd door de gemeente. Bij cliënten boven de 18 jaar in een vrijwillig kader, wordt de behandeling gefinancierd door de zorgverzekeraar. Er is dan sprake van een eigen risico. 
Voor cliënten die in een gedwongen kader behandeld worden (de behandeling is opgelegd door de rechter/reclassering), gelden de volgende financieringsregels: cliënten tussen de 12 en 16 jaar worden altijd binnen het jeugdstrafrecht veroordeeld, de behandeling wordt dan door de gemeente gefinancierd. Bij cliënten tussen de 16 en 23 jaar kan de rechter een beroep doen op het adolescentenstrafrecht, dit betekent dat zij - afhankelijk van de problematiek - volgens het jeugdstrafrecht of het volwassenenstrafrecht kunnen worden veroordeeld. Bij een veroordeling volgens het jeugdstrafrecht wordt de behandeling door de gemeente gefinancierd en bij een veroordeling volgens het volwassenenstrafrecht door justitie.

Meer over de kosten bij veelgestelde vragen