Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Verwijzers

Wij hechten aan een goede samenwerking

Onze delictgerichte zorglijnen

Grensoverschrijdend of strafbaar gedrag verdwijnt niet zomaar. Daarom biedt de Waag gespecialiseerde ambulante forensische zorg. De Waag kent drie delictgerichte zorglijnen: huiselijk geweld, agressie & vermogen en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Lees meer

We doen altijd een risicotaxatie

De behandelingen van de Waag richten zich steeds op veiligheid en het voorkomen van nieuw strafbaar gedrag. Daarom starten we altijd met een risicotaxatie. De risicotaxatie leidt tot een individueel behandelplan.

Lees meer

We behandelen ook in detentie

De behandelingen van de Waag starten vaak al wanneer cliënten nog in een penitentiaire inrichting (PI) zitten. Ons brede aanbod voor cliënten in detentie bestaat zowel uit diagnostiek als uit behandeling en training. 

Lees meer

Onze ForFACT teams

De Forensische Zorgspecialisten heeft Forensisch FACT Teams. Een ForFACT Team levert intensieve outreachende zorg aan forensisch-psychiatrische cliënten die anders van zorg verstoken zouden blijven vanwege hun chaotische levensstijl, psychiatrische problemen en middelenmisbruik.

Lees meer

Veelgestelde vragen

De behandelaars van de Waag streven naar een zo goed mogelijk contact met verwijzers. We hebben de meest gestelde vragen van verwijzers en de antwoorden daarop voor je op een rijtje gezet. 

Lees meer

Cliënt aanmelden

Bekijk onze factsheets