Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacy verklaring

De Forensische Zorgspecialisten (DFZS, waar de Waag een onderdeel van is) biedt forensisch psychiatrische behandelingen. DFZS behandelt mensen met respect en gaat integer en zorgvuldig om met de persoonsgegevens van patiënten en cliënten.

Wanneer een verwijzer jou aanmeldt voor behandeling via de website van DFZS, worden je persoonsgegevens verwerkt, nodig om je aanvraag te beoordelen. Verder verwerkt DFZS medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van (potentiële) cliënten en patiënten, wanneer dit voortvloeit uit de taak om een passende, soms verplichte, behandeling te bieden. DFZS past hierbij de privacywetgeving (AVG), de wet die van toepassing is bij een gedwongen opname in psychiatrische ziekenhuizen (Wvggz), wetgeving voor ter beschikking gestelden (Bvt), de wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de beroepswet voor professionals (BIG) toe. DFZS zal alles in het werk stellen om deze gegevens te beschermen en te zorgen dat je jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Nadere informatie over de privacywetgeving vind je in de links hieronder:
- www.autoriteitpersoonsgegevens...
- AVG toelichting De Forensische Zorgspecialisten

De manier waarop DFZS omgaat met jouw persoonsgegevens en jouw privacy vind je in deze folder: veelgestelde vragen over privacy en beroepsgeheim voor cliënten van de Waag.

Heb je nog andere vragen over ons privacybeleid en de omgang met jouw gegevens, dan kun je die aan je behandelaar of contactpersoon stellen. DFZS heeft ook een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Vragen aan deze functionaris inzake het privacy beleid van DFZS kun je schriftelijk sturen aan:

DFZS, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Postbus 174 3500 AD Utrecht

DFZS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wijzigingen in dit beleid worden op onze website bekend gemaakt. Het verdient aanbeveling de website geregeld te raadplegen zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.