Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De zorglijnen van de Waag

De Waag kent drie delictgerichte zorglijnen voor volwassenen: huiselijk geweld, agressie en vermogen en seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG). Een vierde zorglijn richt zich op de jeugd van 12 tot en met 23 jaar. Het werken in zorglijnen waarborgt en bevordert de kwaliteit van de zorg. Behandelaars kunnen binnen de zorglijnen gerichter werken aan de problematiek van onze cliënten. Ook kunnen ze op deze manier hun specialistische kennis onderhouden en vergroten. Dit biedt weer mogelijkheden tot innovatie. Binnen elke zorglijn onderscheiden we zorgprogramma’s die zich op bepaalde delicten en doelgroepen richten. Deze zorgprogramma's zijn opgebouwd uit modules. Welk zorgprogramma een cliënt ook volgt, een behandeling bij de Waag is altijd maatwerk.

Welke behandelingen voor agressie- en vermogensdelicten heeft de Waag voor volwassenen?

Agressie buiten het gezin kan bijvoorbeeld gericht zijn tegen bekenden, of tegen onbekenden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een ruzie op straat, in het verkeer of tijdens het uitgaan. Vermogensdelicten zijn bijvoorbeeld diefstal of roofoverval. Bij de meeste behandelingen op dit gebied kijken we eerst altijd naar de oorzaken van het gedrag en passen daar de behandeling op aan. Zo zullen sommige mensen tijdens de behandeling leren om hun woede of impulsen te beheersen. Anderen hebben misschien een probleem met drugs en moeten dat aanpakken. 
Lees meer

Welke behandelingen voor huiselijk geweld heeft de Waag voor volwassenen?

Huiselijk geweld noemen we al het geweld dat plaatsvindt binnen relaties. Dat kan geweld zijn tegen een partner, maar ook geweld van een ouder tegen een kind. Het gaat zowel om lichamelijk als om verbaal geweld, zoals schelden en schreeuwen. Ook het stalken van een ex-partner valt onder huiselijk geweld. We hebben twee zorgprogramma’s: een tegen partnermishandeling en tegen kindermishandeling. Bij partnermishandeling bepalen we op basis van kenmerken van zowel dader als slachtoffer wat het beste aanbod is. De behandeling tegen kindermishandeling integreert de hulp van dader en slachtoffer.
Lees meer

Welke behandelingen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) heeft de Waag voor volwassenen?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan gaan om seksueel misbruik, om het downloaden van kinderporno of om exhibitionisme. Ook mensen die worstelen met pedofilie kunnen bij de Waag terecht. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag werken we op de eerste plaats aan het vergroten van de veiligheid. Vervolgens brengen we in kaart welke factoren meespelen bij het grensoverschrijdende gedrag. Voorbeelden van dergelijke factoren zijn bepaalde opvattingen over seks, niet goed kunnen omgaan met intimiteit, of problemen met de zelfcontrole. In de behandeling werken we aan het veranderen van deze factoren. 
Lees meer

Welke behandelingen voor psychische problemen heeft de Waag voor volwassenen?

Soms hangt grensoverschrijdend of strafbaar gedrag samen met een psychisch probleem. Uit onderzoek blijkt dat cliënten van de Waag daar vaker dan gemiddeld last van hebben. Voor de behandeling van onze cliënten is het belangrijk om deze onderliggende problematiek in kaart te brengen. Daarom doen we altijd diagnostiek voordat het behandelplan wordt opgesteld. Mocht blijken dat iemand last heeft van een psychische stoornis, dan bieden we daarvoor een behandeling aan. Soms is daarbij ook het gebruik van medicijnen noodzakelijk. Voorbeelden van psychische stoornissen zijn ADHD, impulscontrolestoornissen of autismespectrumstoornissen.
Lees meer 

Welke behandelingen voor jongeren van 12 t/m 23 jaar heeft de Waag?

Naast de drie delictgerichte zorglijnen, heeft de Waag ook een zorglijn voor jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar. De problemen van deze jongeren hangen zo vaak samen met hun ontwikkeling en hun leeftijd, dat er voor deze groep speciale behandelingen nodig zijn. Elke delictgerichte zorglijn heeft daarom een apart aanbod voor jongeren. Er is een breed aanbod aan erkende jeugdbehandelingen op het gebied van agressie- en vermogensdelicten. Daarnaast zijn er ook jeugdbehandelingen voor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Lees meer