Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Veelgestelde vragen volwassenen

Je eerste bezoek aan de waag

Ben je een volwassen cliënt en kom je binnenkort bij ons in behandeling? Dan heb je daar misschien vragen over. Hieronder proberen we alvast een paar vragen te beantwoorden. Ze gaan over wat je van de behandeling kunt verwachten, wie informatie over je ontvangt en hoe vaak je moet komen.

Wat voor behandelingen hebben we?

Een behandeling bij de Waag is altijd maatwerk. De basis is een individuele behandeling die helemaal op jou is afgestemd. Deze behandeling vullen we aan met modules – een soort deelbehandelingen - die voor jou van belang zijn. Soms is ondersteuning van de behandeling met medicijnen noodzakelijk. De modules zijn individueel, samen met je partner of in een groep. De Waag heeft een aanbod voor partners en andere familieleden.

Kom je binnenkort bij ons in behandeling?

Ben je in de problemen gekomen door grensoverschrijdend gedrag? Dan kan je voor een behandeling bij de Waag komen. Bij de behandeling wordt gekeken naar hoe jouw leven is ingericht. Er wordt ook gesproken over de dingen die verkeerd zijn gegaan in je verleden en over de dingen die voortaan anders moeten. Het belangrijkste doel van alle behandelingen is voorkomen dat je weer grensoverschrijdend gedrag (en soms strafbaar gedrag) gaat vertonen.

Wat kost mijn behandeling bij de Waag?

Als je doorverwezen bent in een strafrechtelijk kader, betaal je zelf geen kosten. In alle andere gevallen wordt de behandeling grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor een behandeling bij de Waag als zij een contract met ons hebben afgesloten. Maar let op: je betaalt wel elk jaar je eigen risico. De behandeling bij de Waag valt ook onder het eigen risico en de behandeling begint bij het intakegesprek.

Het intakeproces bij de Waag bedraagt ongeveer € 700,-. Als je ‘ja’ zegt tegen je intakegesprek, ben je dus je eigen risico al kwijt. Voor verdere behandeling of andere zorg die onder het basispakket valt, hoef je over de rest van het jaar geen eigen risico meer te betalen.

Als de Waag geen contract met jouw zorgverzekeraar heeft, is het verstandig om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar. 

Vragen over jouw factuur? 

Die horen thuis bij de zorgverzekeraar. Bij sommige verzekeraars staat de Waag anders in het systeem vermeld, dit kan zijn onder de naam: De Forensische Zorgspecialisten of (de) Dr. Henri van der Hoeven Stichting.

De behandeltijd op je rekening

Op de rekening van je zorgverzekeraar kun je precies zien wanneer en door wie en hoe lang je behandeld bent. Je betaalt bij de Waag voor de tijd die voor jouw afspraak gepland staat. De Waag registreert volgens het systeem ‘planning = realisatie’.

Dit betekent dat de behandeltijd die je op je rekening ziet staan, de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van de afspraak. Alleen als het verschil tussen de geplande en de daadwerkelijke behandeltijd meer dan 15 minuten is, past je behandelaar dit aan naar de daadwerkelijke behandeltijd.


Zie voor meer informatie over de kosten en de huidige status van de zorgcontractering deze pagina

Heb je vragen over je factuur?

Die horen uiteraard thuis bij jouw zorgverzekeraar. Bij sommige verzekeraars staat de Waag anders in het systeem vermeld, dit kan zijn onder de naam: de Forensische Zorgspecialisten of (de) Dr. Henri van der Hoeven Stichting.

DBC-systematiek
Als je in behandeling komt bij de Waag, dan openen wij een zogenaamde DBC voor jou, een Diagnose Behandel Combinatie. In deze DBC wordt alle tijd geregistreerd die met jouw behandeling samenhangt. Dus zowel jouw contacten met de behandelaar (directe tijd) als de activiteiten die de behandelaar daaromheen voor je behandeling doet (indirecte tijd).

Een DBC mag maximaal 365 dagen, één jaar, geopend zijn. Als dat jaar voorbij is en je behandeling kan nog niet worden afgesloten, wordt een nieuwe DBC voor je geopend. Over de afgesloten DBC ontvangt je verzekeraar dan een factuur.

Je kunt dus op twee momenten een factuur ontvangen met betrekking tot je behandeling bij de Waag:

 • op het moment dat de behandeling klaar is en je DBC wordt afgesloten
 • op het moment dat er een jaar verstreken is, je DBC wordt afgesloten en een nieuwe DBC wordt geopend

Wat staat er op de factuur?
Als je DBC wordt afgesloten, stuurt de Waag een factuur naar je zorgverzekeraar. Jouw zorgverzekeraar is verplicht om je een gedetailleerd overzicht te verstrekken van de betalingen die voor jou zijn gedaan.

Directe tijd:
Hier vind je de rechtstreekse contacten van jou met je behandelaar. Dat kunnen face-to-face gesprekken zijn, maar ook telefoontjes of e-mailcontact.

Indirecte tijd:
Dit is de tijd waarvan je je waarschijnlijk minder bewust bent: dit is tijd, die de behandelaar ook aan jouw behandeling heeft besteed, maar buiten jouw zicht. Hieronder valt het voorbereiden/bijhouden van het dossier, registratie en rapportages en overleg met gespecialiseerde collega’s (bijvoorbeeld een psychiater) of tussen betrokken behandelaren.

Wij merken, dat het onderscheid directe/indirecte tijd tot veel vragen leidt. Dat is logisch, want het kan dus zijn, dat je maar één gesprek met een behandelaar hebt gehad, maar toch een rekening ziet van bijvoorbeeld 4 uur. Dat heeft dan met de indirecte tijd te maken, die ook onderdeel is van je behandeling en door ons dus in rekening wordt gebracht bij jouw verzekeraar.

(Overigens zijn hieraan duidelijke regels verbonden. De verzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders als de Waag over de totale prijs van een DBC: zo zal een verzekeraar niet met de Waag in zee gaan, als wij bijvoorbeeld meer uren of meer contacten nodig hebben bij een bepaalde DBC vergeleken met een andere specialistische ggz-instelling)

Op de specificatie vind je meestal: (dit kan per verzekeraar verschillen)

 • de totale – in rekening gebrachte - tijd, opgesplitst in directe en indirecte tijd, zoals hierboven uitgelegd.
 • de naam van je behandelaar. Je kunt hierbij dus ook een naam tegenkomen van een behandelaar die je niet kent. Dat betekent dat deze behandelaar ook tijd aan jouw behandelingen heeft besteed, bijvoorbeeld in het kader van het hierboven genoemde (multidisciplinair) overleg.
 • Hoe verloopt je eerste bezoek?

  Misschien zie je op tegen je eerste bezoek aan de Waag. Je zult al snel merken dat dit niet nodig is. Onze behandelaars hebben respect voor je en willen serieus met je aan verandering werken. Het eerste bezoek noemen we een intake. We bekijken daarbij wat er precies aan de hand is. Een team van deskundigen bespreekt daarna of je bij de Waag in behandeling kunt komen.

  Hoe verloopt de behandeling?

  Als je een behandeling bij de Waag gaat volgen, dan is dat altijd maatwerk. We maken een plan voor een behandeling die past bij jouw situatie. Veel cliënten bezoeken de Waag gemiddeld één keer per week, zeker in het begin. Later in de behandeling kan dat minder worden. Bij sommige behandelingen kom je dan bijvoorbeeld één keer per twee weken of één keer per maand naar de Waag. Een behandeling kan bestaan uit een beperkt aantal gesprekken, maar een behandeling kan ook enkele maanden tot meer dan een jaar duren. Dit hangt af van de problemen die je hebt.

  Wat moet je doen als je niet naar je afspraak kunt komen?

  Kun je niet naar je afspraak komen? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten, maar minimaal 24 uur van tevoren. Dit doe je door naar het secretariaat van de Waag te bellen. 

  Het telefoonnummer kun je vinden op je afsprakenkaart, maar ook bij de contactgegevens van jouw locatie. De afspraak wordt dan uit de agenda verwijderd en je kunt direct een nieuwe afspraak bij ons maken. 

  We verwachten dat je op afspraken komt, omdat behandeling alleen op die manier goed werkt. Daarnaast heeft afzeggen of niet naar afspraken komen, financiële gevolgen voor ons. Ook moeten mensen, die hulp vaak hard nodig hebben, onnodig lang wachten op een plek. Als je minder vaak komt duurt de behandeling namelijk langer. 

  Zeg je vaak af of kom je niet naar afspraken? Dan gaat de behandelaar hierover met je in gesprek en bespreken we of behandeling nog zin heeft.   

  Is de Reclassering bij jouw behandeling betrokken? Dan worden er samen met jou, jouw behandelaar en de reclasseringsmedewerker afspraken gemaakt over hoe er wordt omgegaan met het niet nakomen van afspraken. 

  Wie krijgt informatie over mijn behandeling?

  De behandelaars van de Waag hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen dus geen informatie over jou aan anderen doorgeven, zoals aan jouw werkgever. Alleen de partij die je verwees (bijvoorbeeld justitie) en de huisarts ontvangen informatie over hoe de behandeling verloopt. We vertellen daarbij alleen hoe het gaat. We vertellen niets over de inhoud van de gesprekken, want dat valt onder het beroepsgeheim. Hier is een uitzondering op, namelijk als je een gevaar bent voor jezelf of voor je omgeving. Dit kan de behandelaar dan melden bij een organisatie die daarvoor bedoeld is.

  Wat verwachten we van je gezin bij de behandeling?

  Als er sprake is van huiselijk geweld, is het vaak zinvol dat je partner ook naar de Waag komt. Zeker als je in de toekomst samen wilt blijven of wanneer je samen voor de kinderen wilt blijven zorgen. Dit hangt natuurlijk ook af van de wensen van je partner. Wanneer je samen kinderen hebt, kunnen we die ook betrekken bij de behandeling. We willen namelijk werken aan een veilig klimaat waarin alle gezinsleden prettig kunnen samenleven.