Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De kosten van een behandeling bij de Waag

De zorgverzekeraar vergoedt in principe de kosten voor een behandeling bij de Waag. Er moet wel een geldige verwijsbrief van de huisarts zijn. Maar let op: voor de basisverzekering geldt een eigen risico.

Voor 2023 zijn de kosten voor behandeling vastgesteld op €385 (tenzij u zelf een hoger eigen risico hebt gekozen). Dit is een verplicht bedrag om te betalen. De intake bij de Waag maakt ook deel uit van de behandeling en valt dus onder het eigen risico. U betaalt dus zelf de eerste €385. Het intakeproces bij de Waag bedraagt ongeveer € 700,00 euro. Als je ja zegt tegen je intakegesprek ben je dus al je eigen risico kwijt.

De daadwerkelijke vergoedingen van zorg of de hoogte van het eigen risico zijn afhankelijk van het afgesloten zorgverzekeringspakket. Voor informatie hierover raden we u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Daarnaast is het van belang dat u verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar die de gespecialiseerde GGZ-behandeling vergoed.

Een voorbeeld:

Persoon X gaat in behandeling bij de Waag, er volgt een intakegesprek en een vervolgafspraak. De kosten bedragen € 1000. Het eigen risico à €385 moet de persoon dan zelf betalen. Het overgebleven bedrag à € 615 wordt vergoed door de zorgverzekering, mits aan de voorwaarden van het zorgverzekeringspakket wordt voldaan (vraag deze voorwaarden na bij uw zorgverzekeraar).

Vragen over uw factuur? Ook die horen natuurlijk thuis bij uw zorgverzekeraar. Bij sommige verzekeraars staat de Waag anders in het systeem vermeld, dit kan zijn onder de naam: De Forensische Zorgspecialisten of (de) Dr. Henri van der Hoeven Stichting.

Huidige status zorgcontractering 

Zorgverzekeraar 202220232024
Zilveren KruisContractContractOnderhandeling
ASRContractContractOnderhandeling
CZContractContractOnderhandeling
DSWContractContractOnderhandeling
CaresqContractContractOnderhandeling
MenzisContractContractOnderhandeling
Zorg en ZekerheidContractContractOnderhandeling
Salland (ENO)ContractContractOnderhandeling
ONVZContractContractOnderhandeling
VGZContractContractOnderhandeling

Laatste update: 12-9-2023

Uitzonderingen:

  • De kosten voor de behandeling van een jeugdige tot 18 jaar worden in rekening gebracht bij de gemeente.
  • De kosten voor behandeling van cliënten vanaf 18 jaar die behandeld worden vanuit een strafrechtmaatregel worden gedurende deze maatregel in rekening gebracht bij Justitie en soms bij de gemeente.