De kosten van een behandeling bij de Waag

De zorgverzekeraar vergoedt in principe de kosten voor een behandeling bij de Waag. Er moet wel een geldige verwijsbrief van de huisarts zijn. Maar let op: voor de basisverzekering geldt een eigen risico.

Voor 2019 is dat vastgesteld op 385 euro. tenzij je zelf een hoger eigen risico hebt gekozen. De intake bij de Waag maakt ook deel uit van de behandeling en valt dus onder het eigen risico.

Over daadwerkelijke vergoedingen van zorg of de hoogte van het eigen risico raden wij je aan om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar.

Vragen over jouw factuur? Die horen uiteraard thuis bij jouw zorgverzekeraar. Bij sommige verzekeraars staat de Waag anders in het systeem vermeld, dit kan zijn onder de naam: De Forensische Zorgspecialisten of (de) Dr. Henri van der Hoeven Stichting.

Uitzonderingen:

  • De kosten voor de behandeling van een jeugdige tot 18 jaar worden in rekening gebracht bij de gemeente.
  • De kosten voor een behandeling van een jongvolwassene (18-23 jaar) worden in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar, tenzij de jongvolwassene in het kader van een jeugd strafrechtmaatregel is aangemeld. Gedurende deze maatregel worden de kosten in rekening gebracht bij de gemeente.
  • De kosten voor behandeling van cliënten vanaf 18 jaar die verwezen zijn in het kader van een volwassen strafrechtmaatregel worden gedurende deze maatregel in rekening gebracht bij Justitie.

de Waag is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten