Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Agressie en vermogen

Welke behandelingen voor agressie- en vermogensdelicten heeft de Waag?

Agressie buiten het gezin kan gericht zijn tegen bekenden, of tegen onbekenden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een ruzie op straat, in het verkeer of tijdens het uitgaan. Vermogensdelicten zijn bijvoorbeeld diefstal of roofoverval. Bij de meeste behandelingen op dit gebied kijken we eerst altijd naar de oorzaken van het gedrag en passen daar de behandeling op aan. Zo zullen sommige mensen tijdens de behandeling leren om hun woede of impulsen te beheersen. Anderen hebben misschien een probleem met drugs en moeten dat aanpakken.

Zorgprogramma's

Bij de Waag werken wij met zorgprogramma’s, een soort gereedschapskist met heel gerichte behandelingen voor bepaalde problemen. Binnen de verschillende zorgprogramma’s zijn er aparte behandelingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Agressiedelicten

In dit zorgprogramma onderzoeken we altijd hoe de agressie tot stand komt. Veel cliënten hebben een ‘kort lontje’. Soms komt dit doordat ze nooit anders hebben geleerd. Soms is dat het gevolg van voortdurend verhoogde waakzaamheid, bijvoorbeeld doordat de cliënt traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt. De achterliggende oorzaak is bepalend voor de behandeling; wij passen onze behandeling daar op aan.

Onderdelen van de behandeling voor agressiedelicten

Welk zorgprogramma een cliënt ook volgt, een behandeling bij de Waag is altijd maatwerk. Een aantal voorbeelden van modules die onderdeel van de behandeling bij geweld en agressie kunnen zijn:  

 • agressieregulatie op maat (ARopMaat)
 • behandeling van voortdurend verhoogde waakzaamheid en wantrouwen
 • leefstijltraining (bij middelengebruik)
 • leren van vaardigheden om emoties beter te kunnen hanteren

Lees ook onze factsheet voor verwijzers over Agressieregulatie op Maat voor volwassenen.

Vermogensdelicten

Diefstal, fraude en drugsdelicten vallen onder de vermogensdelicten. Daarbij is er een verschil tussen stelen om aan geld te komen en impulsief stelen, zoals kleptomanie. In alle gevallen maken we een individueel behandelplan. Samen met de cliënt brengen we in kaart welke factoren het gedrag veroorzaken of het in stand houden.

Tijdens de behandeling kijken we hoe we de risicofactoren kunnen verminderen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de cliënt werkt aan zelfcontrole.

Het zorgprogramma vermogen richt zich op het verminderen van het plegen van vermogensdelicten. Er is onder andere aandacht voor het verminderen van problemen op het gebied van financiën, werk en huisvesting. Ook wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het verbeteren van het zelfbeeld en het verminderen van goedpraters (smoesjes die het delictgedrag goedpraten). We kijken samen met cliënten nauwgezet naar de voor- en nadelen van hun gedrag, zowel op de korte als op de lange termijn. Daardoor krijgen zij meer oog voor de grote nadelen op de langere termijn. Modules die deel uit kunnen maken bij de behandeling van vermogensdelicten zijn:

 • introductiemodule: aandacht voor motiveren en inzicht in achtergronden probleemgedrag
 • netwerk
 • impulscontrole en beheersingsvaardigheden 
 • zelfbeeld
 • invloed van het denken
 • oplossingsvaardigheden
 • leefstijltraining (bij gebruik van verslavende middelen, zoals alcohol en drugs)

Onderdelen van de behandeling voor vermogensdelicten

Modules die deel uit kunnen maken van de behandeling bij diefstal en fraude zijn:

 • terugvalpreventie
 • opvattingen
 • socialevaardigheidstraining
 • leefstijltraining (bij middelengebruik)

Lees ook onze factsheets voor meer informatie 

"Sommigen leren om hun woede of impulsen te beheersen. Anderen hebben misschien een probleem met drugs en moeten dat aanpakken."