Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Huiselijk geweld

Behandeling tegen huiselijk geweld voor volwassenen

Huiselijk geweld noemen we al het geweld binnen relaties. Dat kan geweld zijn tegen een partner, maar ook van een ouder tegen een kind. Het gaat zowel om lichamelijk geweld als verbaal geweld, zoals schelden en schreeuwen. Ook het stalken van een ex-partner is huiselijk geweld. We hebben twee zorgprogramma’s: een tegen het mishandelen van de partner (partnermishandeling) en een tegen het mishandelen van kinderen (kindermishandeling). Bij partnermishandeling kijken we naar de dader en het slachtoffer om te bepalen wat de beste behandeling is. De behandeling tegen kindermishandeling integreert de hulp van dader en slachtoffer.

De eerste fase van de behandeling van huiselijk geweld richt zich op het vergroten van de veiligheid op de korte termijn. In deze fase leer je om op tijd signalen van oplopende spanning te herkennen. Je leert ook om maatregelen te nemen die je het beste helpen om te kalmeren. Het vervolg van de behandeling is gericht op het veranderen van onderliggende patronen, de zaken die zorgen voor het huiselijk geweld. De aanpak hiervan moet geweld ook op langere termijn voorkomen.

De Waag heeft twee zorgprogramma’s voor huiselijk geweld:

1. Partnermishandeling

Hier kijken we naar de dader en het slachtoffer om te bepalen wat de beste behandeling is. Soms is dat het leren van nieuwe vaardigheden, soms is dat het verwerken van erg nare (traumatische) ervaringen in het verleden. Dat gebeurt individueel, in partnerrelatiegesprekken, of in een groep, soms met beide partners samen. Vaak combineren we deze behandelingen. Bij voorkeur worden beide partners behandeld, omdat mensen in een relatie elkaars negatieve gedrag vaak versterken. Vaak zijn er ook bepaalde patronen die ervoor zorgen dat het gedrag blijft.

Lees ook onze algemene folder over de behandeling van huiselijk geweld  

2. Kindermishandeling 

Hierbij is VSV (Veilig, Sterk en Verder) een behandeling die we vaak toepassen en die succesvol is. Het vergroten van de veiligheid van het kind is hierbij het belangrijkst. In het belang van het kind richten we ons op een goede samenwerking met de ouders.

Lees ook onze folder voor cliënten over VSV  

"De eerste fase van de behandeling van huiselijk geweld richt zich op het vergroten van de veiligheid op de korte termijn."