Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Een cliënt aanmelden?

Bij de Waag zijn er verschillende routes voor het aanmelden van jeugdige cliënten en volwassen cliënten.

Een jeugdige cliënt aanmelden?

Voor jeugdigen verloopt de aanmelding voor ‘door de gemeente gefinancierde zorg’ per regio of Waag-vestiging verschillend. Daarom vragen we aan verwijzers om telefonisch contact op te nemen met de betreffende Waag-vestiging; de contactgegevens zijn te vinden via de onderstaande knop. Wij zullen samen met je bespreken of een aanmelding passend is en hoe de aanmeldroute loopt.

Aanmelden voor jeugd

Een volwassen cliënt aanmelden?

Heb je een vraag over het aanmelden van een volwassen cliënt voor de Waag? Neem contact op met de aanmeldfunctionaris van de dichtstbijzijnde Waag-vestiging. De aanmeldfunctionaris kan met je meedenken of de Waag de zorg kan aanbieden die past bij de mogelijke cliënt en is goed op de hoogte van het behandelaanbod, de werkwijze en eventuele wachtlijsten bij de Waag.

De aanmeldfunctionaris is te bereiken via het algemene nummer van onze vestigingen. Kijk op de contactpagina voor de contactgegevens. Van sommige vestigingen staan daar ook de tijden van het aanmeldspreekuur vermeld.

Procedure (online) aanmelden

Cliënten met een verwijzing van de huisarts, graag via Zorgdomein aanmelden!
Cliënten met een verwijzing in een juridisch kader, moeten via IFZO worden aangemeld

Om een cliënt in behandeling te kunnen nemen bij de Waag, is ofwel een verwijzing van de reclassering nodig ofwel een verwijzing van de (huis)arts waarop vermeld staat dat het om specialistische GGZ gaat. Een cliënt kan zich niet zelf aanmelden bij de Waag.

Voor aanmelding is van belang dat een cliënt een forensische hulpvraag heeft. Er is dus naast psychische problematiek, ook sprake van strafbaar gedrag of grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast werkt behandeling bij de Waag niet als een cliënt ernstige problemen heeft. Denk bijvoorbeeld aan een grote mate van crisisgevoeligheid, een zware verslaving of forse psychoses.

N.B. Als je als (huis)arts er toch voor kiest om te verwijzen via het aanmeldformulier, let er dan op dat alle verplichte velden worden ingevuld anders kan het formulier niet worden ingediend. De route van het digitale aanmeldproces tot aan start van de behandeling verloopt als volgt:

  1. Zodra de verwijzing is goed gekeurd, krijgt de cliënt een uitnodiging voor een intakegesprek.
  2. Het intakegesprek vindt plaats (op onze website wordt per vestiging de wachttijd weergegeven).
  3. Intakevergadering: tijdens de intakevergadering wordt met een multidisciplinair team besloten of behandeling bij de Waag zin heeft.
  4. Uitslag: het besluit wordt aan de cliënt en de verwijzer bekend gemaakt.

Download het aanmeldformulier voor volwassenen

Na het invullen van het formulier kan deze worden opgestuurd naar aanmeldingen@dewaagnederland.nl

Indicatiecriteria en contra-indicaties

  • Er is sprake van (dreigend) strafbaar of grensoverschrijdend gedrag.
  • De cliënt heeft een IQ-score van tenminste 65.
  • Voor jeugd geldt dat zij tenminste 12 jaar of ouder zijn.
  • Contra-indicaties: psychotisch toestandsbeeld, ernstige verslavingsproblematiek, ernstige suïcidaliteit, of dakloosheid.