Procedure 

Bij de aanmelding van een cliënt volgen wij de volgende vijf stappen. Voor alle duidelijkheid: een cliënt mag zichzelf niet aanmelden, dit moet altijd door een verwijzer gebeuren.

  1. Aanmelding: een verwijzer belt met de betreffende vestiging van de Waag en vraagt naar iemand die aanmeldspreekuur heeft, maakt gebruik van Zorgdomein óf vult het online aanmeldformulier in. Om een cliënt in behandeling te kunnen nemen, is ofwel een indicatiestelling van de reclassering nodig ofwel een (huis)arts verwijzing nodig waarop specialistische GGZ vermeld staat met diagnostische informatie (bijvoorbeeld een dsm-classificatie) die aanmelding bij de Waag onderbouwt en waarop datum en naam van de (huis)arts staat vermeld. 
  2. Uitnodiging: wanneer de verwijzing is goed gekeurd, krijgt de cliënt een uitnodiging voor een intakegesprek. 
  3. Intakegesprek volgt.
  4. Intakevergadering: in de intakevergadering besluit een multidisciplinair team van behandelaars op basis van alle gegevens of een behandeling bij de Waag zin heeft.
  5.  Uitslag: het besluit wordt snel aan de cliënt en verwijzer bekend gemaakt. Als de verwijzer niet de huisarts is, brengt de Waag deze in principe eveneens op de hoogte. Bij de polikliniek kunnen cliënten in de meeste gevallen binnen enkele weken met de behandeling beginnen.


De Waag maakt gebruik van de verwijsindex.

de Waag is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten