Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Ouder of partner

Komt je kind of partner bij de Waag?

Als je kind of partner bij de Waag komt, dan wil je daar waarschijnlijk meer over weten. Bijvoorbeeld over de manier waarop je iemand kan steunen, of over wat we van jou verwachten bij de behandeling. Om je zo goed mogelijk te informeren, hebben we hieronder een paar vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

Gaat je kind naar de Waag?

Als je kind bij de Waag is aangemeld voor behandeling, nodigen we jullie vaak samen uit voor het eerste gesprek, de intake. Dit overleggen we met de jongere zelf (in het geval hij/zij ouder is dan 16 jaar), of met jou als ouder (in het geval hij/zij jonger is dan 16 jaar). Tijdens de intake bespreken we de reden van aanmelding (vaak de zorgen die er zijn), maar ook de dingen die juist goed gaan. Daarnaast maken we een plan voor de eerste gesprekken na de intake. Vanaf het begin vertellen we jullie wat je kunt verwachten van de Waag en de behandeling. Tijdens de intake bespreken we ook hoe je als ouder bij de behandeling betrokken kunt en/of wilt zijn. De afspraken die we daarover maken zullen o.a. mede afhankelijk zijn van de leeftijd van je kind. Vanaf 16 jaar heeft de jongere daar juridisch gezien zelf veel over te zeggen en mag de Waag ouders alleen betrekken wanneer de jongere daar toestemming voor geeft. Samenwerking met ouders is voor ons in de behandeling erg belangrijk, dus we zullen jongeren altijd motiveren om ouders bij de behandeling te betrekken als dat wenselijk is. Daarin heeft de behandelaar van de Waag wel te maken met beroepsgeheim. De behandelaar mag dus geen dingen met jou als ouder delen die door een jongere in vertrouwen worden verteld. 

Hoe steun je een kind in behandeling?

Welke steun je kind nodig heeft om de behandeling te kunnen (blijven) volgen, zal van verschillende factoren afhankelijk zijn. Het is altijd van belang om als ouder interesse te tonen in de dingen die je kind in de behandeling leert. Ook kan het ondersteunen van de behandeling bijvoorbeeld betekenen dat jij je kind voor zijn of haar afspraak naar ons toebrengt, dat er thuis meer gesproken wordt over wat je kind meemaakt, en/of dat er bijvoorbeeld over zijn of haar gevoelens gesproken wordt.

Wat verwachten we van de ouders bij de behandeling?

Dat is afhankelijk van de afspraken die we maken over hoe je als ouder bij de behandeling betrokken bent. Wanneer er sprake is van gezinsbehandeling, dan krijgt het hele gezin met de behandeling te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld als gekozen wordt voor OLG (Ouderschap met Liefde en Grenzen) of FAST (Forensische Ambulante Systeem Therapie. Maar ook in andere gevallen kan begeleiding van de ouder(s) onderdeel zijn van de behandeling. We helpen je dan bijvoorbeeld om beter je gezag naar je kind uit te oefenen. Ook aanwezig zijn bij (tussentijdse) evaluaties is van belang. Als tijdens de behandeling blijkt dat je zelf problemen hebt die niet direct te maken hebben met (de opvoeding van) je kind, dan bespreken we of er voor jou eventueel behandelmogelijkheden zijn. We bekijken dan of dit bij de Waag kan of dat een andere instelling geschikter is.

Gaat je partner naar de Waag?

Wanneer je partner een behandeling volgt vanwege huiselijk geweld, dan nodigen we jou ook uit. Vaak kun je vaardigheden aanleren om de veiligheid binnen je relatie of je gezin te vergroten. Afhankelijk van de situatie kijken we of je hierbij samen relatietherapie volgt, of dat het beter is dat jij en je partner een eigen behandeling volgen. Bij voorkeur word je dan wel bij elkaars behandeling betrokken. In alle gevallen kijken we samen met jou wat er nodig is om de situatie veiliger te maken.

Wat verwachten we van je gezin bij de behandeling?

Als het mogelijk is, doen ook de kinderen uit je gezin aan de behandeling mee. We willen tenslotte dat alle gezinsleden veilig zijn. Dit noemen we een systeembehandeling. Hierbij worden de verschillende delen van het systeem (in dit geval het gezin) behandeld. En hoewel behandeling meestal bij de Waag plaatsvindt, kan een huisbezoek er ook deel van uitmaken. Als tijdens de behandeling blijkt dat de andere kinderen een andere soort behandeling nodig hebben, dan bespreken we welke behandelmogelijkheden er bij andere instellingen mogelijk zijn.

Wat kost de behandeling?

Jouw zorgverzekeraar vergoedt in principe de kosten voor een behandeling bij de Waag. Er moet wel een geldige verwijsbrief zijn. Maar let op: voor de basisverzekering geldt een eigen risico. Voor 2022 is dat vastgesteld op 385 euro, tenzij je zelf een hoger eigen risico hebt gekozen. Over daadwerkelijke vergoedingen van zorg of de hoogte van het eigen risico raden wij je aan om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar.

Heb je vragen over je factuur?

Die horen uiteraard thuis bij jouw zorgverzekeraar. Bij sommige verzekeraars staat de Waag anders in het systeem vermeld, dit kan zijn onder de naam: de Forensische Zorgspecialisten of (de) Dr. Henri van der Hoeven Stichting.

DBC-systematiek
Als je in behandeling komt bij de Waag, dan openen wij een zogenaamde DBC voor jou, een Diagnose Behandel Combinatie. In deze DBC wordt alle tijd geregistreerd die met jouw behandeling samenhangt. Dus zowel jouw contacten met de behandelaar (directe tijd) als de activiteiten die de behandelaar daaromheen voor je behandeling doet (indirecte tijd).

Een DBC mag maximaal 365 dagen, één jaar, geopend zijn. Als dat jaar voorbij is en je behandeling kan nog niet worden afgesloten, wordt een nieuwe DBC voor je geopend. Over de afgesloten DBC ontvangt je verzekeraar dan een factuur.

Je kunt dus op twee momenten een factuur ontvangen met betrekking tot je behandeling bij de Waag:

 • op het moment dat de behandeling klaar is en je DBC wordt afgesloten
 • op het moment dat er een jaar verstreken is, je DBC wordt afgesloten en een nieuwe DBC wordt geopend

Wat staat er op de factuur?
Als je DBC wordt afgesloten, stuurt de Waag een factuur naar je zorgverzekeraar. Jouw zorgverzekeraar is vanaf 1 juni 2014 verplicht om je een gedetailleerd overzicht te verstrekken van de betalingen die voor jou zijn gedaan.

Directe tijd:Hier vind je de rechtstreekse contacten van jou met je behandelaar. Dat kunnen face-to-face gesprekken zijn, maar ook telefoontjes of e-mailcontact.

Indirecte tijd:Dit is de tijd waarvan je je waarschijnlijk minder bewust bent: dit is tijd, die de behandelaar ook aan jouw behandeling heeft besteed, maar buiten jouw zicht. Hieronder valt het voorbereiden/bijhouden van het dossier, registratie en rapportages en overleg met gespecialiseerde collega’s (bijvoorbeeld een psychiater) of tussen betrokken behandelaren.

Wij merken, dat het onderscheid directe/indirecte tijd tot veel vragen leidt. Dat is logisch, want het kan dus zijn, dat je maar één gesprek met een behandelaar hebt gehad, maar toch een rekening ziet van bijvoorbeeld 4 uur. Dat heeft dan met de indirecte tijd te maken, die ook onderdeel is van je behandeling en door ons dus in rekening wordt gebracht bij jouw verzekeraar.

(Overigens zijn hieraan duidelijke regels verbonden. De verzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders als de Waag over de totale prijs van een DBC: zo zal een verzekeraar niet met de Waag in zee gaan, als wij bijvoorbeeld meer uren of meer contacten nodig hebben bij een bepaalde DBC vergeleken met een andere specialistische ggz-instelling)

Op de specificatie vind je meestal: (dit kan per verzekeraar verschillen)

 • de totale – in rekening gebrachte - tijd, opgesplitst in directe en indirecte tijd, zoals hierboven uitgelegd.
 • de naam van je behandelaar. Je kunt hierbij dus ook een naam tegenkomen van een behandelaar die je niet kent. Dat betekent dat deze behandelaar ook tijd aan jouw behandelingen heeft besteed, bijvoorbeeld in het kader van het hierboven genoemde (multidisciplinair) overleg.
 • Wil je meer informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en/of bijstand?

  Als familie, vriend of andere naaste van iemand die in behandeling is bij de Waag, kan het zijn dat je vragen hebt. Daarmee kun je in principe terecht bij het behandelteam van degene die in behandeling is. Voor het netwerk van cliënten die in behandeling zijn met een zorgmachtiging of crisismaatregel conform de Wet verplichte GGZ, is er ook de familievertrouwenspersoon.

  De familievertrouwenspersoon kan je helpen met het bieden van informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en/of bijstand bij een klachtenprocedure.

  Voor meer informatie, zie deze flyer.

   

  Contactgegevens familievertrouwenspersoon Peter Brakel:

  E: p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl
  T: 06 - 2532 26 05