Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Ouder of partner

Komt je kind of partner bij de Waag?

Als je kind of partner bij de Waag komt, dan wil je daar waarschijnlijk meer over weten. Bijvoorbeeld over de manier waarop je iemand kan steunen, of over wat we van jou verwachten bij de behandeling. Om je zo goed mogelijk te informeren, hebben we hieronder een paar vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

Gaat je kind naar de Waag?

Als je kind bij de Waag is aangemeld voor behandeling, nodigen we jullie vaak samen uit voor het eerste gesprek, de intake. Dit overleggen we met de jongere zelf (in het geval hij/zij ouder is dan 16 jaar), of met jou als ouder (in het geval hij/zij jonger is dan 16 jaar). Tijdens de intake bespreken we de reden van aanmelding (vaak de zorgen die er zijn), maar ook de dingen die juist goed gaan. Daarnaast maken we een plan voor de eerste gesprekken na de intake. Vanaf het begin vertellen we jullie wat je kunt verwachten van de Waag en de behandeling. Tijdens de intake bespreken we ook hoe je als ouder bij de behandeling betrokken kunt en/of wilt zijn. De afspraken die we daarover maken zullen o.a. mede afhankelijk zijn van de leeftijd van je kind. Vanaf 16 jaar heeft de jongere daar juridisch gezien zelf veel over te zeggen en mag de Waag ouders alleen betrekken wanneer de jongere daar toestemming voor geeft. Samenwerking met ouders is voor ons in de behandeling erg belangrijk, dus we zullen jongeren altijd motiveren om ouders bij de behandeling te betrekken als dat wenselijk is. Daarin heeft de behandelaar van de Waag wel te maken met beroepsgeheim. De behandelaar mag dus geen dingen met jou als ouder delen die door een jongere in vertrouwen worden verteld. 

Hoe steun je een kind in behandeling?

Welke steun je kind nodig heeft om de behandeling te kunnen (blijven) volgen, zal van verschillende factoren afhankelijk zijn. Het is altijd van belang om als ouder interesse te tonen in de dingen die je kind in de behandeling leert. Ook kan het ondersteunen van de behandeling bijvoorbeeld betekenen dat jij je kind voor zijn of haar afspraak naar ons toebrengt, dat er thuis meer gesproken wordt over wat je kind meemaakt, en/of dat er bijvoorbeeld over zijn of haar gevoelens gesproken wordt.

Wat verwachten we van de ouders bij de behandeling?

Dat is afhankelijk van de afspraken die we maken over hoe je als ouder bij de behandeling betrokken bent. Wanneer er sprake is van gezinsbehandeling, dan krijgt het hele gezin met de behandeling te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld als gekozen wordt voor OLG (Ouderschap met Liefde en Grenzen) of FAST (Forensische Ambulante Systeem Therapie. Maar ook in andere gevallen kan begeleiding van de ouder(s) onderdeel zijn van de behandeling. We helpen je dan bijvoorbeeld om beter je gezag naar je kind uit te oefenen. Ook aanwezig zijn bij (tussentijdse) evaluaties is van belang. Als tijdens de behandeling blijkt dat je zelf problemen hebt die niet direct te maken hebben met (de opvoeding van) je kind, dan bespreken we of er voor jou eventueel behandelmogelijkheden zijn. We bekijken dan of dit bij de Waag kan of dat een andere instelling geschikter is.

Gaat je partner naar de Waag?

Wanneer je partner een behandeling volgt vanwege huiselijk geweld, dan nodigen we jou ook uit. Vaak kun je vaardigheden aanleren om de veiligheid binnen je relatie of je gezin te vergroten. Afhankelijk van de situatie kijken we of je hierbij samen relatietherapie volgt, of dat het beter is dat jij en je partner een eigen behandeling volgen. Bij voorkeur word je dan wel bij elkaars behandeling betrokken. In alle gevallen kijken we samen met jou wat er nodig is om de situatie veiliger te maken.

Wat verwachten we van je gezin bij de behandeling?

Als het mogelijk is, doen ook de kinderen uit je gezin aan de behandeling mee. We willen tenslotte dat alle gezinsleden veilig zijn. Dit noemen we een systeembehandeling. Hierbij worden de verschillende delen van het systeem (in dit geval het gezin) behandeld. En hoewel behandeling meestal bij de Waag plaatsvindt, kan een huisbezoek er ook deel van uitmaken. Als tijdens de behandeling blijkt dat de andere kinderen een andere soort behandeling nodig hebben, dan bespreken we welke behandelmogelijkheden er bij andere instellingen mogelijk zijn.

Wat kost de behandeling?

Als je doorverwezen bent in een strafrechtelijk kader, betaal je zelf geen kosten. In alle andere gevallen wordt de behandeling grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor een behandeling bij de Waag als zij een contract met ons hebben afgesloten. Maar let op: je betaalt wel elk jaar het eigen risico. De behandeling bij de Waag valt ook onder het eigen risico en de behandeling begint bij het intakegesprek.

Het intakeproces bij de Waag bedraagt ongeveer € 700,-. Als je ‘ja’ zegt tegen je intakegesprek, ben je dus je eigen risico al kwijt. Voor verdere behandeling of andere zorg die onder het basispakket valt, hoef je over de rest van het jaar geen eigen risico meer te betalen.

Als de Waag geen contract met jouw zorgverzekeraar heeft, is het verstandig om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar. 

Vragen over jouw factuur? 

Die horen thuis bij de zorgverzekeraar. Bij sommige verzekeraars staat de Waag anders in het systeem vermeld, dit kan zijn onder de naam: De Forensische Zorgspecialisten of (de) Dr. Henri van der Hoeven Stichting.

De behandeltijd op je rekening

Op de rekening van je zorgverzekeraar kun je precies zien wanneer en door wie en hoe lang je behandeld bent. Je betaalt bij de Waag voor de tijd die voor jouw afspraak gepland staat. De Waag registreert volgens het systeem ‘planning = realisatie’.

Dit betekent dat de behandeltijd die je op je rekening ziet staan, de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van de afspraak. Alleen als het verschil tussen de geplande en de daadwerkelijke behandeltijd meer dan 15 minuten is, past je behandelaar dit aan naar de daadwerkelijke behandeltijd.


Zie voor meer informatie over de kosten en de huidige status van de zorgcontractering deze pagina

Wil je meer informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en/of bijstand?

Als familie, vriend of andere naaste van iemand die in behandeling is bij de Waag, kan het zijn dat je vragen hebt. Daarmee kun je in principe terecht bij het behandelteam van degene die in behandeling is. Voor het netwerk van cliënten die in behandeling zijn met een zorgmachtiging of crisismaatregel conform de Wet verplichte GGZ, is er ook de familievertrouwenspersoon.

De familievertrouwenspersoon kan je helpen met het bieden van informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en/of bijstand bij een klachtenprocedure.

Voor meer informatie, zie deze flyer.

 

Contactgegevens familievertrouwenspersoon Peter Brakel:

E: p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl
T: 06 - 2532 26 05