Terug naar overzicht

DFZS aanwezig tijdens EUCCAN congres

    Congressen en evenementen

12-04-2016

Van 25 - 27 mei zal in Amsterdam het EUCCAN congres plaatsvinden. Tijdens dit congres, European Conference on child Abuse and Neglect, spreken Linda Vogtlander (behandelaar de Waag) en Sander van Arum (oud medewerker de Waag). Daarnaast is ook de FPKM aanwezig met een stand. Zij zullen laten zien wat zij kunnen betekenen in de keten van kindermishandeling.

‘A triage-tool to assess danger and structural unsafety in family systems’
Linda licht in haar presentatie het triage-instrument Veilig Thuis toe met zijn functie in de gefaseerde ketensamenwerking bij geweld, verwaarlozing en misbruik in huiselijke kring. Het instrument werd gemaakt in opdracht van de VNG en screent op urgentie (direct gevaar) en ernst (patroon van onveiligheid) en wijst toe aan passende zorg.

‘We need to differentiate and integrate short-term and long-term safety in the family’
Sander presenteert de zich in Nederland ontwikkelende gefaseerde multisectorale aanpak bij geweld, verwaarlozing en misbruik in huiselijke kring. Eerst wordt samengewerkt om veiligheid in de relatie te bewerkstelligen. Als die geborgd is volgen achtereenvolgens risicogestuurde zorg en herstelgerichte zorg. Regie op veiligheid, zoals een goede overdracht van het veiligheidsplan naar een volgende fase is een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van de aanpak.

Meer informatie: http://www.euccan.eu/en/index.lp

Nieuws

Soortgelijke berichten