Terug naar overzicht

Sprekers bij Hot topics in de Forensische behandelpraktijk

    Congressen en evenementen

04-06-2018

Vorige week vond in The Colour Kitchen het symposium 'Hot topics in de forensische behandelpraktijk' plaats. Een symposium waarbij de zorgprogamma's van het EFP in de spotlights stonden. Tijdens deze informatieve dag spraken onze collega's Martijn Helmerhorst en Vivienne de Vogel over hun vakgebied.

Martijn Helmerhorst sprak in de ochtend over hoe er een aanzet is gemaakt met de ontwikkeling van zorgprogramma’s in de kliniek. Onder invloed van gebrek aan continuïteit op verschillende posities en een reorganisatie die veel tijd een aandacht vroeg, is de ontwikkeling van de zorgpaden op het inhoudelijke deel gestagneerd. De uitwerking van ideeën rondom planning van de (verschillende onderdelen van de) zorg en de manier waarop dit ondersteunt dient te worden in het nieuwe epd heeft ondertussen wel doorgang gevonden. In lijn met het handboekje zorgpaden is de conclusie dat er in de organisatie voldoende rust en ruimte moet zijn om een dergelijk project goed van de grond te tillen.

Vivienne de Vogel sprak in de middag over het thema Continuïteit in de zorg, met name over de aansluiting van forensische GGZ naar reguliere GGZ. Zij benoemde hierbij de belangrijkste knelpunten die onder andere uit het landelijke programma Continuïteit van zorg komen en besprak aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk hoe de overdracht verbeterd kan worden. Verbeteringen in de samenwerking, vergroten van kennisdeling, het betrekken van naasten en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie zijn onder andere van belang.


 

Nieuws

Soortgelijke berichten