ForFACT-team in Amersfoort gecertificeerd!

Terug naar overzicht

Categorie: De Forensische Zorgspecialisten

Gepubliceerd op 09-09-2019

Het ForFACT-team van De Forensische Zorgspecialisten uit Amersfoort heeft op 27 augustus 2019 het keurmerk Forensisch Flexible ACT ontvangen van het CCAF.

Behandelmodel Forensisch Flexible ACT
De Forensische Zorgspecialisten heeft een gecertificeerd Forensisch FACT-team in Utrecht en Amersfoort. Het ForFACT-team levert intensieve outreachende zorg aan forensisch-psychiatrische cliënten die anders van zorg verstoken zouden blijven vanwege hun chaotische levensstijl, psychiatrische problemen en middelenmisbruik. De leden van het ForFACT-team bieden ondersteuning waar iemand dat nodig heeft. Daarbij zijn veiligheid, herstel en autonomie belangrijke doelen. 

Toetsing van het model door het CCAF
Het CCAF toetst de kwaliteit van Forensisch Flexible ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Forensisch FACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg
Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Terug naar overzicht

de Waag is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten