Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

De Waag opent een nieuwe vestiging in Dordrecht

    De Waag

17-11-2020

Per 1 februari 2021 gaan de deuren van ons nieuwe pand in Dordrecht open voor cliënten en verwijzers. Dichtbij de cliënt de juiste behandeling aanbieden is een van de belangrijkste redenen voor de Waag om zich te vestigen in Dordrecht. 

Over de Waag
De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) met vestigingen in de Randstad, Midden- en Noord-Nederland. We bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag hebben vertoond of dreigen te vertonen. 
De redenen waarom mensen naar de Waag komen, zijn heel verschillend. Sommige mensen komen vrijwillig, anderen worden doorverwezen. Bijvoorbeeld door de huisarts of door politie of justitie. In al onze behandelingen werken wij aan het voorkomen van grensoverschrijdend of strafbaar gedrag.

De Waag kent drie delictgerichte zorglijnen:
- huiselijk geweld;
- agressie en vermogen;
- seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG).
Er is ook nog een vierde zorglijn, die zich richt op jongeren van 12 tot en met 23 jaar.

Het werken in zorglijnen waarborgt en bevordert de kwaliteit van de zorg. Behandelaars kunnen binnen de zorglijnen gerichter werken aan de problematiek van onze cliënten. Ook kunnen ze op deze manier hun specialistische kennis onderhouden en vergroten. Dit biedt weer mogelijkheden tot innovatie.
Binnen elke zorglijn onderscheiden we zorgprogramma’s die zich richten op bepaalde delicten en doelgroepen. Deze zorgprogramma’s zijn opgebouwd uit modules (deelbehandelingen). Welk zorgprogramma een cliënt ook volgt, een behandeling bij de Waag is altijd maatwerk.
Bij de Waag Dordrecht wordt net als bij de andere vestigingen een aanbod geleverd voor cliënten van de vier zorglijnen. 

Verwijzen
De behandelingen van de Waag richten zich steeds op veiligheid en het voorkomen van nieuw strafbaar gedrag. Daarom starten we altijd met een risicotaxatie. De risicotaxatie leidt tot een individueel behandelplan. We werken vervolgens aan positief geformuleerde doelen. We kijken wat er nodig is om die te bereiken en wat er daarbij in de weg staat. Elke cliënt krijgt een maatwerktraject binnen een van onze zorglijnen. Zo nodig bieden we aangepaste programma’s, bijvoorbeeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of cliënten met een middelenprobleem. Een cliënt kan naar ons doorverwezen worden door te bellen naar onze vestiging, maar ook via Zorgdomein of onze website.

Contactgegevens (per 1 februari 2021)
Burgemeester De Raadtsingel 93c (1e verdieping)
3311 JG, Dordrecht
Openingstijden: 8:00-18:00 uur
Mail: info@dewaagdordrecht.nl
Telefoonnummer: 010-201 04 48

Voor vragen of meer informatie over de Waag Dordrecht kunt u altijd contact opnemen met de Waag.

Nieuws

Soortgelijke berichten