Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Erkenning verlengd twee zorgprogramma’s de Waag

21-12-2022

De Waag zet zich in om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden aan cliënten. In december 2022 werd onze inzet wederom bevestigd door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De zorgprogramma’s Pas op de Grens en Topzorg werden verlengd voor een periode van vijf jaar. 

Topzorg is bedoeld voor jongvolwassenen veelplegers, het gaat hierbij vooral om het plegen van vermogens- en/of geweldsdelicten. De jongvolwassenen hebben een (zeer) hoog recidiverisico. De behandeling is intensief en outreachend (in de leefomgeving van de jongvolwassene). Topzorg wordt aangeboden vanuit de vestiging Amersfoort, Den Haag en Amsterdam. 

Het zorgprogramma Pas op de grens is bedoeld voor mannen van 18 jaar en ouder, met een licht verstandelijke beperking (IQ tussen de 60 en 85 in combinatie met een verminderd sociaal aanpassingsvermogen) die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen of hebben vertoond. Pas op de Grens is samen met Trajectum ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van Pas op de Grens is in 2017 subsidie verstrekt door Kwaliteit Forensische Zorg. Het zorgprogramma wordt op alle Waag-vestigingen aangeboden binnen de zorglijn Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag.