Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Evaluatie FARE-SPIN app: visuele risicotaxatietool die cliënt betrekt in behandeling

26-01-2022

Risicotaxaties vormen de eerste stap van de behandeling bij de Waag. Een risicotaxatie wordt gebruikt om te beoordelen hoe je vordert in de behandeling, en wordt afgenomen door de behandelaar. Bij de Waag wordt onder andere de FARE gebruikt, de ‘Forensische Ambulante Risico Evaluatie’.

Onderzoekers Joan van Horn en Mara Eisenberg wilden de risicotaxatie ook inzichtelijk maken voor cliënten. Daarom ontwikkelden ze de FARE-SPIN, een FARE zelfscore app. Via deze app kunnen cliënten zelf aangeven op welke levensgebieden (zoals bijvoorbeeld wonen en werk) het goed gaat en op welke levensgebieden het minder goed gaat. Met de SPIN kunnen ze nu zelf hun situatie beter beoordelen.

Hoe werkt de SPIN?
De SPIN bestaat uit twee delen: het invullen van de vragen, en het aanvinken van risicofactoren en beschermende factoren. Een risicofactor is een gebied waar de cliënt problemen mee heeft. Een beschermende factor helpt een cliënt om niet meer de fout in te gaan.

Op basis van de ingevulde vragen, worden de scores weergegeven in de zogenaamde SPIN. Scores die ver van het midden staan, zijn verstandig om aan te werken omdat het op deze gebieden nog niet zo goed gaat. De gekleurde bolletjes geven aan of je nog hulp wilt. Mara: 'We wilden de app heel visueel insteken, door middel van een spinnenweb en duimpjes en vlaggetjes in stoplichtkleuren om aan te geven hoe het gaat en of de cliënt hulp wil . Zo kan een cliënt meteen zien hoe hij of zij het doet.' 

De uitkomsten delen
Het voordeel van de app is dat de resultaten makkelijk kunnen worden gedeeld met de behandelaar. Dit zorgt ervoor dat cliënten meer betrokken worden bij hun behandeling. Door hun scores te delen met de behandelaar, kunnen cliënten aangeven wat ze belangrijk vinden om aan te werken. Zo kunnen ze meebeslissen wat er in de behandeling gebeurt. Bij positieve evaluatie door cliënten en behandelaren, hopen Mara en Joan de app breed te kunnen uitrollen over de Waag. 

De FARE-spin is beschikbaar via de volgende link: http://zelfscore.nl/