Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

ForFact team de Waag Utrecht ontvangt keurmerk Forensisch FACT

10-07-2024

Het ForFact team van de Waag Utrecht heeft het keurmerk Forensisch FACT ontvangen van het Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF). Het behaalde resultaat van ForFact de Waag Utrecht liegt er niet om: een score 9,4 vallend in een score range van 8,8 – 13 behorend bij de hoogst haalbare categorie: ‘Uitstekend Certificaat, Optimaal’.

Het behandelmodel Forensisch FACT
De cliënten die door het Forensisch FACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. Het team ondersteunt hen praktisch, biedt behandeling en ondersteunt hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de cliënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Toetsing van het model door het CCAF
Het (landelijk) CCAF toetst de kwaliteit van Forensisch FACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Forensisch FACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg
Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch FACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie
Het ForFact team van de Waag Utrecht is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF, te vinden op: http://ccaf.nl/keurmerkregister/