Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Gespreksgroep pedofilie*: taboe doorbreken

31-01-2022

Wat nou als iemand zich seksueel aangetrokken voelt tot minderjarigen, maar seksueel contact met kinderen onacceptabel vindt? Wat als iemand pedofiele gevoelens heeft, maar niet naar zijn of haar gevoelens wil handelen?

Veel mensen weten niet dat er een verschil is tussen pedofilie (een seksuele voorkeur voor kinderen) en pedoseksualiteit (seksueel contact met kinderen). Wat eveneens vaak onbekend is, is dat veel mensen met pedofiele gevoelens het handelen naar hun gevoelens afkeuren. In de maatschappij wordt er echter vanuitgegaan dat iedere pedofiel ooit tot handelen over zal gaan. Zij worden gedemoniseerd en soms ook bedreigd. Mensen met pedofiele gevoelens houden hun gevoelens om die reden meestal geheim, wat kan leiden tot angst, eenzaamheid, somberheid en psychosociale problemen.

Passende hulpverlening ontbreekt vaak: in de reguliere GGZ mist veelal de kennis over en affiniteit met het werken met mensen met een pedofiele voorkeur; de forensische GGZ wordt vermeden uit angst om als potentiële dader bestempeld te worden vanwege de risico-gerichte aanpak. Taboe leidt ertoe dat mensen zich isoleren en zich niet laten behandelen, terwijl ze hier soms wel behoefte aan hebben.

Als antwoord hierop startte de Waag met een gespreksgroep die past bij de hierboven beschreven doelgroep. Tijdens de groepsgesprekken worden cliënten geholpen om hun pedofiele gevoelens te accepteren, om steun te vinden bij elkaar en krijgen ze psychologisch advies in het omgaan met hun gevoelens. De groep helpt om de kwaliteit van leven te verbeteren en iemand weerbaarder te maken in het omgaan met tegenslagen.

Over de gespreksgroep: Deze groep is bedoeld voor mensen met pedofiele gevoelens die niet willen handelen naar hun gevoelens en lijdensdruk ondervinden van hun gevoelens. Het betreft een halfopen groep met vaste instroommomenten die in elke regio wordt aangeboden, het betreft regio noord (locatie Amsterdam), regio midden (locatie Amersfoort) en regio zuid (locatie Den Haag). De bijeenkomsten vinden eens per twee weken plaats in Amersfoort, eens per drie weken in Amsterdam en maandelijks in Den Haag.

Heb je vragen over de gespreksgroep of wil je een cliënt aanmelden, dan kun je contact opnemen met de contactpersoon van de Waag-vestiging in jouw regio:

  • Regio Noord, locatie Amsterdam, Fieke van der Meer: fvandermeer@dewaagnederland.nl
  • Regio Midden, locatie Amersfoort, Carmen van den Eerenbeemt: cvandeneerenbeemt@dewaagnederland.nl
  • Regio Zuid, locatie Den Haag, Marc Verheij: mverheij@dewaagnederland.nl

* Er wordt onderscheid gemaakt tussen pedofilie (0-12 jaar) en hebefilie (12-16 jaar), maar voor de leesbaarheid is dit onderscheid hier niet gemaakt. Zowel mensen met pedofiele als hebefiele gevoelens zijn welkom in de groep.