Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Het Zorgprestatiemodel - De nieuwe bekostiging van de ggz en forensische zorg

01-01-2022

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Hier lees je wat je daar als cliënt van merkt. 

De bekostiging van de ggz
De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe je zorgverlener die in rekening moet brengen. De bekostiging gaat niet over wélke zorg je krijgt of hoe je die krijgt.

Het zorgprestatiemodel
Je behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een behandelaar, een groepsconsult... In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan jou of je zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg jij of je zorgverzekeraar betaalt.

Wat merk jij ervan?
De zorg die je krijgt verandert niet. In het zorgprestatiemodel wordt je behandeling niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Je rekening zal dus sneller komen, bijvoorbeeld na een maand. Je kunt de rekening makkelijker controleren. Je kunt precies zien wie je tijdens een consult hebt gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. 


Vanaf 2022
In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als u in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

Zorgvraagtypering
In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt je zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Je zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die je krijgt. Soms bepaalt je zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt je terug op de rekening.


Goed om te weten

  • Loopt je behandeling door in 2022? Dan heb je geen nieuwe verwijzing nodig.
  • Let op als je overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als je behandeling in 2022 doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar je zorgverlener (volledig) vergoedt.
  • Heb je op één dag meerdere keren contact met je behandelaar via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

Vragen?
Heb je vragen over het zorgprestatiemodel? Stel ze aan je behandelaar of zorgverzekeraar.