Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Nieuw FAST-team gestart in Dordrecht

    FAST
    Dordrecht

16-08-2023

Sinds 1 juni jongstleden is het behandelaanbod van de Waag Dordrecht uitgebreid met een nieuw FAST-team. Om dit team vorm te geven, zijn er ook een aantal nieuwe medewerkers gestart. Twee van hen zijn Hans Stevens en Mirjam Kok, die beiden als behandelaar in het nieuwe team werken. Zij leggen uit wat FAST is, waarom het een belangrijke toevoeging is aan het behandelaanbod en wat zij de komende tijd hopen te bereiken.

De cliënt en zijn systeem

Forensische Ambulante Systeem Therapie, waar de afkorting FAST voor staat, is een behandelmodule binnen de zorglijn Jeugd en Jong Volwassenen van de Waag. Het doel van deze behandeling is grensoverschrijdend gedrag van jeugdige cliënten te verminderen. Dit wordt onder andere gedaan door te kijken naar de individuele- en kindfactoren. Maar de behandeling richt zich niet alleen op de jongeren. De behandeling richt zich ook op hun systeem. ‘In de jeugdhulpverlening betekent systeem het gezin. We kijken dus naar het hele gezin, maar ook het multisysteem daaromheen. Dat is de school, vrienden, sportclub, wijkagent, etc.’ vertelt Stevens. Het gaat dus om alle factoren die invloed hebben op de jongeren die bij de behandeling worden betrokken. Stevens vervolgt: ‘Daarbij is het idee dat als de mensen om de jongeren heen andere dingen gaan doen, de jongere in kwestie ook ander gedrag gaat vertonen.’

Grensoverschrijdend gedrag

Jongeren die bij FAST in behandeling komen, hebben altijd grensoverschrijdend gedrag vertoont en zijn vaak met de politie in aanraking geweest. ‘Dat kan grensoverschrijdend gedrag op verschillende gebieden zijn. Of dat nou seksueel grensoverschrijdend is, het niet houden aan afspraken, of zich meer richt op geweld. We zien dat allemaal langskomen,’ Vertelt Kok. De FAST-behandeling richt zich op het stoppen van de ernstige gedragsproblemen waarmee de jongeren zijn aangemeld, om zo bijvoorbeeld een uithuisplaatsing te voorkomen.

Outreachend behandelen

De behandeling vindt outreachend plaats. Dat betekent dat de behandelaren van het FAST-team naar de gezinnen thuis toe gaan om daar de gesprekken te voeren. ‘We denken dat het laagdrempeliger is voor het gezin, en we zo meer invloed hebben met de behandeling,’ vertelt Stevens hierover. Deze vorm van therapie duurt ongeveer een half jaar, maar kan per gezin ook wat korter of langer duren. Stevens: ‘En dat is ook wel intensief, hoor. In het begin van de behandeling komen we echt wel twee à drie keer per week bij de gezinnen langs om de behandeling op te starten.’

Nieuw team

Binnen de Waag werkten er al een aantal FAST-teams in verschillende steden, maar nog niet in Dordrecht. Sinds 1 juni wordt deze vorm van therapie dus ook hier aangeboden. Kok: ‘Dat FAST nu ook in Dordrecht gestart is, komt voornamelijk doordat er hier behoefte was aan deze vorm van behandeling. Er waren al wel een aantal systemische behandelingen, maar de link naar het forensische miste nog. En dat is denk ik wel echt een grote aanwinst in deze regio.’

Rotterdam

Ondanks dat FAST in Dordrecht nieuw is, heeft de Waag in buurstad Rotterdam al wel langer FAST opgenomen in het behandelaanbod. ‘Het zou goed kunnen dat de verwijzers eerder de cliënten naar de Waag in Rotterdam doorverwezen hebben, maar het moet daarom voor hen des te fijner zijn dat we nu ook in Dordrecht aanwezig zijn met deze behandeling.’ Aldus Stevens. De FAST-teams van Dordrecht en Rotterdam werken los van elkaar, al wordt het behandelprogramma wel overkoepelend vanuit de Waag Nederland inhoudelijk vormgegeven.

Uitdagingen

Een nieuw FAST-team starten is dus goed voor de regio, maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Zo spelen er bij het opstarten van een nieuw team meerdere processen. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe medewerkers aangenomen om dit team mee vorm te geven, waaronder Stevens en Kok. ‘Wij hebben weer ervaring met andere behandelvormen. En dat is een leuke uitdaging, om dat met elkaar te combineren en te componeren.’ Vertelt Stevens hierover. Door het aannemen van ervaren professionals, ontstaat er een competent FAST-team die samen de jongeren en hun systeem zo goed mogelijk kan helpen. Kok vult hierop aan: ‘Wat ik niet echt gewend ben, is het werken in zo’n groot team met allemaal verschillende disciplines. Dus ik denk dat dat wel een beetje zoeken wordt, wat de precieze rol van iedereen is en wie wat doet. Maar eigenlijk is het alleen maar hartstikke leuk en goed om zo multidisciplinair samen te werken.’

Verwijzers

Een andere uitdaging van een nieuw team opstarten is het doorverwezen krijgen van cliënten. De verwijzers van jeugdige cliënten, zoals de jeugdreclassering, huisartsen en de wijkteams, waren het tot voorkort niet gewend om door te verwijzen naar een forensische zorgspecialist. Kok: ‘Ik denk dat we vooral gewoon goed moeten afstemmen met de verwijzers daarover. De insteek is anders dan bij gewone jeugdzorgaanbieders.’ Inmiddels zijn de eerste initiatieven hiervoor vanuit de Waag Dordrecht genomen. Hierover vertelt Stevens: ‘We zijn altijd bereikbaar om binnen teams te komen praten, of een presentatie te geven over wat wij precies doen en hoe wij het best jeugdteams, jeugdreclassering en jeugdbescherming kunnen bijstaan met ons werk. Want het is van belang dat verwijzers ons goed weten te vinden en dat we daarmee de samenwerking goed kunnen aangaan.’

Meer informatie

Meer informatie over FAST is te vinden in de Factsheet: FAST - september 2018 met logo pdf (dewaagnederland.nl).

Voor het screenen van de aanwezigheid van forensische problematiek wordt de checklist forensische zorg gebruikt. Deze kun je hier vinden: checklist-forensische-zorg-22-6-2022.pdf (dewaagnederland.nl)

Een overzicht van de huidige wachtlijsten voor behandeling bij de Waag vind je hier: Wachttijd | de Waag (dewaagnederland.nl).

Contact

Wil je aanvullende informatie over de FAST-behandeling of het eventueel doorverwijzen van een cliënt? 

Dan kun je contact opnemen met Rachèl van Dam. 

T: 06 – 551 623 32
E: rvandam@dewaagnederland.nl