Stop it Now! evaluatie

Terug naar overzicht

Categorie: De Waag

Gepubliceerd op 28-06-2016

De telefonische hulplijn Stop it Now! bestaat inmiddels 4 jaar en biedt gratis en anoniem telefonische hulp aan mensen die pedofiele gevoelens voor kinderen ervaren of personen die zich zorgen maken over het gedrag van iemand in hun omgeving.

Wat in de evaluatie van 2014-2015 opvallend is dat mensen vaker terugbellen om zich herhaaldelijk te laten begeleiden bij moeilijke situaties, negatieve gevoelens of met problemen in hun directe omgeving. In 2014 waren er 97 herhaalcontactmomenten en in 2015 waren dit er 141. Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig om iemand te motiveren om in behandeling te gaan. Tijdens ieder telefonisch contact wordt opnieuw een risico-inschatting gemaakt.

Verder is het aantal contactmomenten met de hulplijn in de afgelopen twee jaar licht gestegen. Via de hulplijn zijn er, telefonisch en via e-mail, in 2014 en 2015 ruim 780 contactmomenten geweest. In dezelfde periode gingen 78 mensen na contact met Stop it Now! in behandeling bij de Waag of een andere forensische polikliniek.

Beter gevonden door professionals
Een positieve ontwikkeling is dat Stop it Now! steeds beter door (zorg)professionals wordt gevonden; het aantal professionals dat belde met een casus-specifieke vraag is verdubbeld; van 20 in 2014 naar 42 in 2015. Op deze manier draagt Stop it Now! ook indirect bij aan behandeling.

In de evaluatie van Stop it Now! over de jaren 2014-2015 staat een compleet overzicht van de feiten en cijfers te downloaden via deze link.

Lotgenotengroepen
Stop it Now! heeft de afgelopen twee jaar ook groepsbijeenkomsten voor lotgenoten georganiseerd en succesvol afgerond. Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor partners, naasten en familie van personen die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond.

Over Stop it Now!
Stop it Now! biedt gratis en anoniem telefonische hulp aan mensen die pedofiele gevoelens voor kinderen ervaren, of personen die deze gevoelens vermoeden bij iemand in hun omgeving. Stop it Now! biedt deze hulp om seksueel kindermisbruik te voorkomen. Mensen met pedofiele verlangens willen vaak niet toegeven aan deze gevoelens, maar kunnen er met niemand in hun omgeving over praten. Dit kan leiden tot eenzaamheid, verwarring en verlies van controle over eigen handelen. Door anoniem te bellen met een specialist en hulp te krijgen bij het leren omgaan met deze voorkeur, wordt kindermisbruik voorkomen. De initiatiefnemers van Stop it Now! zijn Expertisebureau Online Kindermisbruik en forensische polikliniek de Waag, onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten.

Terug naar overzicht

de Waag is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten