Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

VIPP GGZ audit behaald

05-07-2022

Digitale toegankelijkheid van de eigen cliëntgegevens voor cliënten wordt steeds belangrijker. Niet alleen is het wettelijk verplicht gesteld, ook is er vraag naar vanuit cliënten. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor een beter geïntegreerde ‘blended’ behandeling, waarbij de fysieke behandeling bij de Waag wordt aangevuld met een digitaal aspect. In het kader van het verbeteren van de digitale informatie-uitwisseling is er vanuit het Ministerie van VWS de VIPP GGZ-regeling opgezet, waaraan een subsidiebedrag verbonden is. Deze regeling draagt bij aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over het eigen zorgproces en het verminderen van administratieve lasten door het werken met een cliëntenportaal. Daarnaast wordt het eenvoudiger om in te zetten op het blended behandelen, en is het digitaal registreren van medicatiegebruik mogelijk. Pim Oomen, projectmanager bij de afdeling behandelzaken van de Waag, vertelt over hoe de audit verlopen is, en waarom het zo belangrijk is dat we deze audit hebben behaald.

Audit VIPP GGZ
Op 8 maart vond de audit voor deze VIPP GGZ-subsidie door de organisatie BDO plaats. Auditors kwamen langs bij De Forensische Zorgspecialisten om de benodigde controles uit te voeren. Oomen vertelt hierover: “Maandenlang is er door medewerkers van de Waag en ondersteunende diensten hard gewerkt aan dit grote project, waarbij elke behandelaar van de Waag er direct of indirect mee te maken heeft gehad. Uiteindelijk is er met een geweldige eindsprint door behandelaars, in het bijzonder de aandachtsfunctionarissen blended behandelen, en de ondersteunende diensten voor gezorgd dat de gestelde doelen behaald zijn.”

Informatie (Mijn Portaal)
Met de komst van het cliëntportaal kunnen cliënten gegevens vanuit het EPD en een overzicht van afspraken inzien, en hebben zij direct toegang tot vragenlijsten en Minddistrict. Ook kunnen cliënten het portaal koppelen aan een eigen PGO (een persoonlijke gezondheidsomgeving), waar ook gegevens van onder andere de huisarts inzichtelijk zijn.

Oomen over dit onderdeel van de VIPP GGZ: “Nadat we in januari live zijn gegaan met Mijn Portaal, was het van belang dat minimaal 10 procent van de cliënten hierop een account geactiveerd had en ook vervolgens ingelogd had. Na een moeilijke start hebben we uiteindelijk zelfs bijna 20 procent gehaald!”

Medicatie (Medimo)
Medicatiegegevens, zoals recepten, worden elektronisch verstuurd en kunnen daardoor ook digitaal geraadpleegd worden door derden, zoals apotheken en behandelaars. Dit onderdeel van de VIPP GGZ was minder zichtbaar, maar net zo belangrijk: “Voor de audit moesten medicatiegegevens van minimaal 40 procent van onze cliënten, die in de 30 dagen na de start in januari behandelcontact gehad hebben, elektronisch verstuurd worden. Omdat ons systeem in principe geheel elektronisch functioneert, komen wij richting de 100 procent. Ook dit onderdeel hebben we dus met vlag en wimpel behaald,” aldus Oomen.

eHealth (Minddistrict)
Binnen de Waag wordt eHealth, en dan met name het platform Minddistrict, ingezet voor cliënten als digitale aanvulling op hun behandeling. Er is sprake van een ‘blended behandeling’, waarbij fysieke contactmomenten worden aangevuld met een digitale vorm van behandeling.

De afdeling behandelzaken van de Waag heeft al een langere tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van eigen forensische content die aansluit bij de erkende zorgprogramma’s. Voor dit onderdeel is een deel van de subsidie gebuikt om de content uit te breiden. Daarnaast was het nodig om het gebruik van eHealth te intensiveren.

“In tegenstelling tot de eerdergenoemde onderdelen van de VIPP GGZ was het wat betreft eHealth een geval van de lange adem. Omdat er over een langere periode (van drie maanden) een score op basis van de richtlijnen van de VIPP GGZ berekend werd, zijn we vanaf zomer 2021 al een campagne begonnen om de inzet van Minddistrict een vaste plek te geven binnen onze behandelingen. Een onderdeel hiervan was de Minddistrictpoule, waarin elke maand en op bijzondere momenten, zoals met Kerst en Nieuwjaar, leuke prijzen door behandelaars te winnen waren. Op die manier zijn we er met elkaar in geslaagd om de aandacht gevestigd te houden op het ‘blended behandelen’.”

“We zijn uiteindelijk dankzij alle moeite ook bij dit deel geslaagd om aan de gestelde eisen van de audit te voldoen. De ‘blended’ manier van behandelen komt steeds meer in het dagelijkse ritme van behandelaren, waardoor meer cliënten ervan kunnen profiteren.”

Oomen vult aan dat er ook de komende tijd meer mogelijkheden en modules beschikbaar komen op Minddistrict en benadrukt dat er alles aan gedaan wordt om iedereen hier gebruik van te kunnen laten maken.

Zorginformatiebouwstenen (ZIBs)
Als laatste onderdeel van de VIPP GGZ, is het de Waag na een hoop gepuzzel gelukt om te voldoen aan de criteria wat betreft de dataverwerking met zogenaamde zorginformatiebouwstenen (ZIBs). Een ZIB beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald item van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Het is een herbruikbaar blokje informatie dat in verschillende informatiestandaarden kant-en-klaar gebruikt kan worden. Door deze zogenaamde ZIBs kunnen gegevens van cliënten gedeeld worden met, en ingelezen worden in, andere systemen dan de onze (bijvoorbeeld voor eHealth, het cliëntportaal of een PGO). Deze ZIBs voldoen dus ook aan de gestelde eisen.