Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Psychiater Nannet Buitelaar onderzoekt in haar proefschrift de relatie tussen ADHD en partnergeweld

05-12-2019

Nannet Buitelaar, psychiater bij de Waag Utrecht, promoveert in april 2020 op de relatie tussen ADHD en partnergeweld aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De werktitel van haar proefschrift is ‘Impact of Treatment of ADHD on Partner violence’, voor het gemak afgekort tot ITAP. ‘Mijn belangrijkste bevinding is dat het partnergeweld afneemt wanneer plegers van partnergeweld met ADHD daarvoor worden behandeld,’ vertelt Buitelaar. ADHD heeft al lang haar interesse, legt ze uit. ‘Toen ik mijn opleiding deed, was nog niet bekend dat volwassenen ook last van ADHD konden hebben. Die problematiek is in Nederland onder de aandacht gebracht door Sandra Kooij. Ze benaderde mij als jonge psychiater en vroeg of ik op dit gebied een voortrekkersrol wilde hebben. Sindsdien heeft het onderwerp mijn interesse.’  

Uiteindelijk resulteerde dat in het schrijven van een proefschrift. ‘Ik wilde weten wat de invloed van de behandeling van ADHD is op partnergeweld,’ zegt Buitelaar. ‘Volgens de laatste inzichten is een goede behandeling van partnergeweld altijd op maat; daar hoort dus ook het aanpakken van de psychische problematiek bij, waar ADHD deel van kan uitmaken.’

Aan het begin van haar onderzoek publiceerde ze samen met kinder- en jeugdpsychiater Robert Ferdinand een artikel waaruit bleek dat de diagnose ADHD nog vaak gemist wordt. Zo bleek in 2012 dat bij 56% van de mannelijke cliënten bij de Waag de diagnose ADHD nooit eerder was gesteld. ‘Daar zaten schrijnende gevallen bij. Mannen die al jong uithuisgeplaatst waren en die veel problemen hadden met functioneren in het dagelijks leven. De onderliggende oorzaak daarvan was nooit ontdekt,’ zegt ze.

‘Voor het ITAP-onderzoek werden cliënten gescreend die voor partnergeweld naar de Waag Utrecht en Amersfoort kwamen. Ze vielen uiteen in twee groepen: een groep van 210 cliënten met ADHD en een groep van 137 cliënten zonder ADHD. De cliënten met ADHD gingen door met een vervolgonderzoek. Zij kregen ‘treatment as usual’ voor zowel de psychische problematiek als het partnergeweld – bijvoorbeeld medicijnen in combinatie met gesprekken – en ze werden tijdens vervolgmetingen gedurende een jaar gevolgd.’

‘Een opvallende uitkomst van mijn onderzoek is dat er een direct verband bestaat tussen de mate van ADHD en partnergeweld: hoe meer ADHD symptomen, hoe meer sprake er is van geweld en gerelateerde problemen. Verder komt uit het onderzoek dat door de behandeling van ADHD in combinatie met andere modules voor het behandelen van partnergeweld het partnergeweld significant afneemt. Ik hoop dat alle behandelaren zich daarvan bewust zijn. Ik zou zeggen: let op de aanwezigheid van ADHD en behandel het dan, zeker als het gaat om partnergeweld.’

Nannet Buitelaar promoveert op 17-4-2020 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.