Terug naar overzicht

Hoofd Behandelzaken van de Waag in Zorg en Welzijn Magazine

    Media
    de Waag
    Zorg en Welzijn

07-09-2017

Larissa Hoogsteder, Hoofd behandelzaken van de Waag, is geïnterviewd voor een artikel over migrantenjongeren in de septembereditie van Zorg en Welzijn Magazine. Het artikel onderzoekt de vraag waarom zoveel migrantenjongeren in de forensische zorg behandeld worden.

Volgens het artikel zijn de cijfers wat dat betreft alarmerend. Zo staat in het artikel: ‘Jongeren met een migrantenachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in de vrijwillige zorg, maar in de zware, gedwongen zorg ligt het aantal boven de vijftig procent. Nog een schrikbarend cijfer: uit de Amsterdamse Top 1000 kwam naar voren dat veertig procent van de doelgroep, veelal met een migrantenachtergrond, ook een licht verstandelijke beperking heeft. Kortom: er gaat het nodige mis in de vroegsignalering. De gevolgen ziet Larissa Hoogsteder dagelijks in de praktijk. Zij krijgen veel boze, gefrustreerde jongeren in behandeling met een rugzak vol ellende. ‘Deze jongeren hebben al vaak te horen gekregen dat ze niet deugen. Daar gaan ze zich op een gegeven moment dan ook naar gedragen.’ Vaak bekruipt haar de gedachte ‘dat het niet zo ver had hoeven te komen.’ De oververtegenwoordiging van migrantenjongeren is een complex verhaal, zegt ze. ‘Het heeft deels te maken met de aansluiting met de Nederlandse zorg. We kijken als hulpverleners nog te vaak met een witte bril. Aan de andere kant wordt er ook pas laat hulp gezocht. De vuile was hang je niet buiten.’”

Nieuws

Soortgelijke berichten