Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Oud-minister Rita Verdonk op bezoek bij de Waag

    Media

21-03-2019

Op donderdag 21 maart bracht oud-minister Rita Verdonk, als speciaal adviseur voor (Ont)regel de zorg, een werkbezoek aan de Waag. Aanleiding van haar bezoek was om met professionals en zorgaanbieders in gesprek te gaan hoe administratieve lasten in de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning verminderd kunnen worden.

Minister Hugo de Jonge (VWS), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en acht zorgkoepels hebben recent de afspraak met elkaar gemaakt dat binnen één jaar de administratieve lasten voor professionals en zorgaanbieders merkbaar verminderd moeten zijn. Het kabinet wil daarom, samen met gemeenten en zorgaanbieders, zorgen dat er minder papierwerk komt. Zo blijft er meer tijd over voor zorg en ondersteuning.

Tijdens het bezoek heeft Rita Verdonk een beeld gekregen van de werkwijze van de Waag bij het behandelen van jeugdige cliënten met een hoog risico op recidive. Ook is er inzicht gegeven in de belangrijkste risicofactoren die een rol spelen bij de behandeling van deze jongeren. In de dagelijkse praktijk heeft de Waag nog veel last van de gevolgen van de decentralisatie van de jeugdzorg en is de administratie complex en tijdrovend geworden. Tijd die anders aan de jongere zelf besteed kan worden.

Naast uitleg van de Waag over wat volgens hen mis gaat in de jeugdzorg, zijn er ook oplossingsrichtingen benoemd. De Waag heeft verder uitgelegd hoe zij denkt dat de toegang tot forensische jeugdzorg verbeterd kan worden.

De Waag is ontzettend blij dat Rita Verdonk aandacht heeft voor deze complexe doelgroep binnen de jeugdzorg en hoopt hiermee meer zicht gegeven te hebben op de praktijk van alledag.

Rita Verdonk en Evelien van Dijk, directeur de Waag  

Nieuws

Soortgelijke berichten