Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Doorontwikkeling FARE, help jij mee?

    FARE

31-10-2023

In de forensische geestelijke gezondheidszorg speelt risicobeoordeling een cruciale rol. Voor dit doel werd in 2017 de Forensisch Ambulante Risico Evaluatie (FARE) geïntroduceerd, een instrument dat specifiek is ontworpen voor het ambulante veld. Nu, na jaren van gebruik en feedback, is het tijd voor een revisie van deze belangrijke tool. Joan van Horn, hoofd onderzoek bij de Waag, licht het belang en de aanpak van deze doorontwikkeling toe.

Wat is de FARE?

FARE is een risicotaxatie en evaluatie instrument dat gebruikt wordt bij cliënten in ambulante forensische zorg en/of begeleiding. Dit instrument kwam tot stand door een samenwerking tussen Transfore, Fivoor en de Waag, gefinancierd door KFZ-subsidies. FARE vult de lacunes die andere instrumenten achterlaten door specifieke vragen over zaken als woonsituatie en vrijetijdsbesteding te stellen, factoren die volgens Van Horn essentieel zijn voor deze doelgroep.

Waarom een revisie?

Ondanks het initiële succes, heeft de praktijk een aantal tekortkomingen aan het licht gebracht. Met name de feedback van behandelaren en de programmacommissie van KFZ heeft geleid tot de ontwikkeling van een tweede versie. Deze versie voldoet echter niet volledig aan de wetenschappelijke standaarden, waardoor een doorontwikkeling noodzakelijk is. De feedback van KFZ op de FARE V2 had voornamelijk met de handleiding te maken. Van Horn: ‘Het zat hem niet zo zeer in de soorten risicofactoren, maar juist in de toelichting hoe deze te scoren.’ Daarnaast gaf KFZ terug dat het instrument nog beter kan voldoen aan de eisen die aan een risicotaxatie en evaluatie instrument gesteld worden in psychometrische zin. De uitdaging hierbij is dat als een instrument psychometrisch goed in elkaar steekt, het vaak ten koste gaat van de bruikbaarheid in de praktijk. ‘En dat is dus onze uitdaging, om een echt steviger wetenschappelijk instrument neer te zetten, die ook nog eens passend is in het werkveld,’ aldus van Horn.

Wat is het plan?

Het projectplan voor de revisie omvat zes bouwstenen, waaronder verschillende fasen voor het verzamelen van input van professionals in het veld. Van Horn benadrukt dat het belangrijk is dat het instrument niet alleen wetenschappelijk robuust is, maar ook praktisch bruikbaar.

Oproep voor deelname

Professionals die betrokken willen zijn bij de doorontwikkeling kunnen zich op verschillende manieren aanmelden. Zo worden er in het voorjaar van 2024 focusgroepen georganiseerd en wordt er in de zomer van dat jaar een proefperiode met de vernieuwde FARE V2R gepland.

Voor meer informatie of om deel te nemen aan dit belangrijke project, kun je contact opnemen met Marjolein Snijder via m.snijder@transfore.nl. Raadpleeg ook het projectplan 'ForFAREnd' voor aanvullende details.

Door deze revisie beoogt het team achter FARE een instrument te leveren dat zowel wetenschappelijk valide als praktisch toepasbaar is, om de kwaliteit van de forensische geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren.