Periode

Categorie

Nieuwsberichten

Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview, kunnen zij contact opnemen met een van onze persvoorlichters: Hiske Dibbets (tel. 030 - 275 82 55) of Sandra Eigeman (tel. 030 - 275 82 15).

Berichten (180)

Kort geding tegen ministerie Justitie en Veiligheid over aanbesteding Overige Forensische Zorg

22-11-2019

De Waag en Van der Hoeven Kliniek starten een kort geding tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid over de aanbesteding Overige Forensische Zorg (OFZ). Wij maken ons grote zorgen over de aangekondigde tarieven die vallen onder de OFZ. In de voorgenomen aanbesteding gaat polikliniek de Waag er bijna 7% op achteruit. En voor de Van der Hoeven Kliniek gaat het om een tariefdaling van ruim 6%. Dit staat nog los van nog de voorgenomen loonstijging van 3,8% van de nieuwe cao voor komend jaar. Dat betekent dat het leveren van een goede kwalitatieve behandeling aan onze cliënten en patiënten in gevaar komt.

Lees meer

Symposium Wearables in Practice

04-10-2019

De Forensische Zorgspecialisten investeert in technologische innovatie die kan bijdragen aan een veiligere maatschappij. Wij doen bijvoorbeeld onderzoek naar de GRIP-app, die helpt bij het op tijd herkennen van spanning en boosheid, en virtual reality.

Lees meer

Promotie Lisette van Zonneveld

04-10-2019

Recent is Lisette van Zonneveld, werkzaam als behandelaar bij de Waag Rijnmond, gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het onderwerp '​Geef zorg op maat om het risico op toekomstig crimineel gedrag te verminderen'. Daar zijn we als organisatie natuurlijk trots op.

Lees meer

Van der Hoeven Kliniek en de Waag Utrecht behalen niveau Zilver van de Milieuthermometer als eerste zorginstellingen in Utrecht

26-09-2019

We zijn heel trots dat de Van der Hoeven Kliniek en de Waag Utrecht als eerste zorginstellingen van de gemeente Utrecht het niveau Zilver van de Milieuthermometer hebben behaald! De officiële ondertekening van het certificaat vond op woensdag 25 september plaats in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht. Het zilveren milieucertificaat is na de audit eind mei afgegeven voor onze locaties Willem Dreeslaan, de Wierde (Oudlaan) en de Waag Utrecht. Dat betekent dat we alles op het gebied van duurzaamheid voor deze panden op orde hebben en dat we onze bijdrage leveren om energie te besparen en de uitstoot van CO2 te beperken. Eerder behaalden de Van der Hoeven Kliniek en de Waag Utrecht al de bronzen Milieuthermometer.

Lees meer

WaagNieuws september 2019 verzonden

23-09-2019

Op 23 september is de WaagNieuws van september 2019, verzonden. In de tweede editie van dit 2019 de volgende onderwerpen: de Waag start met een cliëntenpanel. Nienke Sweers is projectmanager bij de Waag en aanspreekpunt voor het panel. In een interview legt ze uit waarom het cliëntenpanel belangrijk is. Lisa Tober is de nieuwe regiomanager van de Waag voor Midden-Nederland. In een interview vertelt ze onder andere: ‘De veelzijdigheid van dit werk spreekt me erg aan.’ PIBB is een unieke aanpak om huiselijk geweld te stoppen. Hester Mobach, behandelaar van de Waag Amsterdam, vertelt wat deze behandeling inhoudt. ‘De Waag maakt samen met zorginstellingen Altra, Blijf en Bright GGZ deel uit van een integraal behandelteam tegen huiselijk geweld.’

Lees meer

De Waag start met een cliëntenpanel: ‘Onze cliënten hebben een frisse blik; daar kunnen we veel van leren’

19-09-2019

Momenteel wordt er bij de Waag een cliëntenpanel opgericht. Nienke Sweers is projectmanager bij de Waag en aanspreekpunt voor het panel. Ze legt uit waarom het cliëntenpanel belangrijk is. ‘We willen graag dat onze cliënten meedenken over zaken die bij de Waag spelen,’ zegt ze. ‘Dat kan over van alles gaan, bijvoorbeeld de inhoud van de behandeling, over onderzoek bij de Waag, over informatievoorziening of over de inrichting van de wachtkamers. Onze cliënten hebben een frisse blik; daar kunnen we veel van leren. Het uiteindelijke doel is om met hun feedback onze zorg te verbeteren.

Lees meer

Lisa Tober, de nieuwe regiomanager van de Waag voor Midden-Nederland: ‘De veelzijdigheid van dit werk spreekt me erg aan’

19-09-2019

Lisa Tober is de nieuwe regiomanager van de Waag Midden-Nederland. Ze is in juli 2019 begonnen aan haar nieuwe baan. Haar eerste indrukken zijn positief. ‘Er hangt een prettige en open sfeer bij de Waag. Behandelaren zijn professioneel en betrokken,’ vertelt ze. ‘De forensische wereld is nieuw voor mij. Ik heb me verdiept in casuïstiek de afgelopen tijd. Daardoor krijg ik een steeds beter beeld van de forensische problematiek. Het valt mij op dat de cliënten van de Waag vaak kwetsbaar zijn. Dat is een doelgroep die me aanspreekt. Bij MEE, in mijn vorige baan, werkte ik ook met kwetsbare cliënten.’

Lees meer

PIBB is een unieke aanpak om huiselijk geweld te stoppen. ‘De Waag vormt samen met Altra, Blijf en Bright GGZ één behandelteam tegen Huiselijk Geweld’

19-09-2019

Om de hulpverlening op het gebied van huiselijk geweld beter op elkaar af te stemmen, is in oktober 2018 het Project Integrale Behandeling en Begeleiding (PIBB) van start gegaan in de regio Amsterdam. Hester Mobach, behandelaar van de Waag Amsterdam, maakt deel uit van PIBB en legt uit wat het inhoudt. ‘De Waag maakt samen met zorginstellingen Altra, Blijf en Bright GGZ deel uit van een integraal behandelteam tegen huiselijk geweld,’ zegt ze. ‘Wij helpen gezinnen waarbij sprake is van structureel geweld. Wij richten ons op het stoppen van dat geweld en het oplossen van hechtingsproblematiek.’

Lees meer

de Waag is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten