Periode

Categorie

Nieuwsberichten

Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview, kunnen zij contact opnemen met een van onze persvoorlichters: Hiske Dibbets (tel. 030 - 275 82 55) of Sandra Eigeman (tel. 030 - 275 82 15).

Berichten (180)

ForFACT-team Amersfoort ontvangt keurmerk

19-09-2019

Het ForFACT-team Amersfoort heeft op 27 augustus 2019 het keurmerk Forensisch Flexible ACT ontvangen van het CCAF. Het team levert intensieve outreachende zorg aan forensisch-psychiatrische cliënten die anders van zorg verstoken zouden blijven vanwege hun chaotische levensstijl, psychiatrische problemen en middelenmisbruik.

Lees meer

​‘Pas op je grens Jeugd’ van de Waag erkend

19-09-2019

​Het zorgprogramma ‘Pas op je grens Jeugd’ van de Waag is erkend. De Erkenningscommissie Justitiële Interventies heeft het programma beoordeeld als ‘goed onderbouwd’ op 19 juni 2019. De erkenning geldt voor vijf jaar. Pas op de grens Jeugd is bedoeld voor jongens (12-21 jaar) die seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) vertonen of hebben vertoond. De doelgroep is onder te verdelen in de subgroepen misbruikers en kindmisbruikers.

Lees meer

ForFACT-team in Amersfoort gecertificeerd!

09-09-2019

​Het ForFACT-team van De Forensische Zorgspecialisten uit Amersfoort heeft op 27 augustus 2019 het keurmerk Forensisch Flexible ACT ontvangen van het CCAF.

Lees meer

Jules Mulder over pedofielen en misbruikplegers

30-08-2019

​In de media en op straat gaan veel ideeën rond over pedofielen: ze zijn gevaarlijk, ze plegen delicten en zijn een voortdurend gevaar voor onze kinderen. Maar wat is pedofilie eigenlijk en wat klopt er van deze vooroordelen? Wie van hen plegen seksueel misbruik? Kunnen we wat doen om hen te helpen te leven met hun voorkeur én seksueel misbruik te voorkomen?

Lees meer

Nieuwsbrief Ketenveldnorm juli 2019

23-08-2019

In deze nieuwsbrief geven we een update rondom de pilot Ketenveldnorm in Midden-Nederland. Lees in de nieuwsbrief van juli meer over de volgende onderwerpen: Sophie Koek neemt afscheid als projectleider, Peter Boon neemt het stokje over en stelt zich voor, een geslaagde netwerkochtend Pilot Midden-Nederland, het aanmeld- en volgsysteem Zocus, de pilot evaluatie: hoe en wat? En wijze van aanmelden voor de bijeenkomst op 3 oktober.

Lees meer

Jaarverslag de Waag 2018

18-06-2019

Het jaarverslag van de Waag 2018 is verschenen. Vorig jaar is er hard gewerkt aan onze belangrijkste missie: zorg voor veiligheid.

Lees meer

Veel belangstelling voor Netwerkmarkt

17-06-2019

Bijna veertig belangstellenden hebben afgelopen zaterdag de tweede Netwerkmarkt bezocht die door de Waag en de Van der Hoeven Kliniek werd georganiseerd.

Lees meer

Wij zoeken leden voor clientenpanel

12-06-2019

De Waag zoekt leden voor het cliëntenpanel. Wil je meedenken? Wil je ons advies geven? Heb je opmerkingen? Ideeën? Dan willen wij jou graag uitnodigen voor het cliëntenpanel van de Waag!

Lees meer

de Waag is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten