Terug naar overzicht

Artikel Screening for ADHD among offenders of intimate partner violence

    Publicaties

18-04-2016

Twee weken geleden is in International Journal of Forensic Mental Health het artikel Screening for ADHD among offenders of intimate partner violence gepubliceerd. Dit artikel is vanuit de Waag geschreven door Nannet Buitelaar en Robert Ferdinand, psychiaters.

ADHD wordt gezien als een risicofactor voor huiselijk geweld. In een eerder onderzoek op de Waag bleek dat de diagnose ADHD bij meer dan 50 % gemist was in de voorgeschiedenis van cliënten die bij de Waag werden aangemeld in verband met delict gedrag. Screening op ADHD lijkt dus zeer belangrijk in de forensische psychiatrie maar tot op heden waren ADHD screeners nooit onderzocht in deze populatie. In deze studie zijn 3 ADHD screeners onderzocht bij clienten die zich aanmeldden in verband met huiselijk geweld; de ADHD Rating Scale (Nederlandstalige versie van 23 items), de ASRS V 1.1 (ADHD Self-Report Scale- Version 1.1; WHO 6 items) en de UKV (Ultra Korte Vragenlijst voor ADHD; 3 items). Alle drie de screeners hadden voldoende diagnostische accuratesse en goede sensitiviteit en specificiteit. Ideale afkapscores werden berekend.

Nieuws

Soortgelijke berichten